Foto Shop porno izle Lara escort 2017 filmleri antalya escort istanbul Sgk kredi diziem

2018 YILI AKARYAKIT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-YOZGAT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Bu haber 2017-10-11 08:30:50 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

2018 YILI AKARYAKIT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-YOZGAT İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

2018 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2017/486507

1-İdarenin

a) Adresi             :              FATIH MAHALLESI RIZA KAYAALP CADDESİ NO: 42/E 66100 MERKEZ YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası       :              3542125090 - 3542120118

c) Elektronik Posta Adresi           :              yozgatpmyoidari@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              3.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 20.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri               :              İdarenin talebi doğrultusunda ve belirttiği miktardaki akaryakıtın ikmali, İdarenin araçlarına, yüklenicinin ATOS sistemine dahil olan akaryakıt istasyonlarından yapılacaktır. Ayrıca, kurum içindeki jeneratöre ve çim biçme makinesine yüklenici tarafından getirilecektir

c) Teslim tarihi  :              Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. işe başlama tarihi 01/01/2017 ; iş bitirme tarihi 31/12/2017' tir. Mücbir veya sair sebepler ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde idare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Araçlara verilecek olan akaryakıtın sınırlandırılması veya sınırlandırmanın kaldırılması İDARE tarafından YÜKLENİCİ' ye telefon veya faksla bildirilecektir. Araçlara verilecek olan akaryakıtın sınırlandırılması veya sınırlandırmanın kaldırılması durumunda, limitlerde yapılacak değişiklik İDARE tarafından yetkilendirilen personel tarafından YÜKLENİCİ' ye telefon veya faks ile bildirildiği günün gecesinde saat 24;00'e kadar ATOS' a kayıt yapılarak bir sonraki günde bildirilen yeni akaryakıt limiti tüketime hazır hale getirilecektir. İDARE tarafından ikinci bir telefon veya faks gelmediği sürece limitlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Olağanüstü durumlarda (İdarenin aracının herhangi bir görevi nedeniyle hemen daha fazla yakıta ihtiyaç duyulması halinde) sınırlandırmanın hemen kaldırılmasının istenilmesi halinde o günün tarihinin saat 24:ünün beklenilmesine gerek olmadan YÜKLENİCİ tarafından en kısa sürede işlem yapılacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ İDARİ BİNA ZEMİN KAT İHALE SALONU --- FATİH MAH. RIZA KAYAALP CAD. NO:42 MERKEZ/YOZGAT

b) Tarihi ve saati              :              11.10.2017 - 14:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım  Pazarlama Kuruluşu" ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b)İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise;Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt  ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair  Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

d)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini, ilgisine göre vereceklerdir.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ İDARİ BİNA ZEMİN KAT. SATINALMA BÜROSU adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ İDARİ BİNA ZEMİN KAT. SATINALMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Resmi İlanlar haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
YOZGAT HABERLERİ | YOZGAT ÇAMLIK GAZETESİ
YOZGATCAMLIK.COM Web Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. © 2017 Her Hakkı Saklıdır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
E-Devlet
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
antalya escort
sanalbasin.com üyesidir