Muhtarlara sosyal güvenlik anlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından il, ilçe ve köy muhtarlarına yönelik 5510 sayılı kanun kapsamında tarım sigortalılığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Muhtarlara sosyal güvenlik anlatıldı

SGK İl Müdürü Bilal Keskin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olanların gelir vergisinden muaf olduğunu hatırlatarak, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanların A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar  ‘b’ bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarını kaydetti.

Kanunun ek 5. maddesi kapsamında hizmet akdiyle tarım ve ormanda süreksiz çalışanlar için ise isteğe bağlı olarak ‘a’ bendi kapsamında sigortalı sayıldığının altını çizen Keskin; “01.10.2008 tarihinden önce tescili yapılmış olan 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalıların da prim ödemeye devam ettikleri sürece sigortalılıkları devam etmektedir. Bilindiği üzere 4-B ( Bağ-Kur) sigortalıları içinde 5 puanlık teşvik getirilmiş, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddenin ‘j’ bendine göre; “İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.” Hükmü ile birlikte 2016 yılı Ekim ayı itibariyle teşvik uygulaması başlamıştır. Köy ve mahalle muhtarlarımıza özellikle getirilen bu teşvik anlatılmış, getirmiş olduğu avantajlardan özellikle köylerimizde çiftçilik ile uğraşan ve primlerini ödemekte gecikme yaşayan sigortalılarımıza muhtarlarımızın konunun öneminden bahsedilmesi yönünde bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır. Özellikle 4-B (Bağ-Kur) tarım sigortalıları yönünden 5 puanlık teşvik yaklaşık %15 indirim sağlamaktadır. Teşvikten faydalanmayan bir sigortalı ile teşvikten faydalanan arasında yine yaklaşık %25 fark oluşmaktadır. 490,59 TL olan normal prim düzenli ödeme yaparak teşvikten faydalanılması halinde 419,49 TL tutarına düşerek 71,10 TL aylık indirim sağlanmaktadır. Teşvikli ödenen primler toplamı bir yılda (2017 yılı için) 5.033,88 TL tutarında iken, Bir yıllık ödenmeyen prim tutarı (gecikme cezası ile birlikte) ise yaklaşık 6.240,30 TL olarak sigortalının hanesine borç olarak yazılmaktadır. Tarımda yine hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar (ırgat) içinde 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olma hakları bulunmaktadır. Köy ve mahalle muhtarlarımızdan talebimiz anlatılan bu konuların vatandaşlarımıza ve sigortalılarımıza aktarılmasının sağlanması” ifadelerine yer verdi.

………………………….

30 Kasım 2017 Perşembe tarihinde eklendi ve 633 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız