TARIMI DESTEKLEME TEBLİĞİ YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yayımlandı.

TARIMI DESTEKLEME TEBLİĞİ YAYINLANDI


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) yürütülmekte ve yatırımcılara %50 hibe desteği sağlanacaktır.

Yatırım Konuları:

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları

Başvuru Süresi: Başvurular 30.9.2019 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

Yatırım süresi: Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 15.11.2020'dir.

Başvuru Sahibi: Belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
Teknik Destek: Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimi tarafından gerekli teknik destek sağlanacaktır.

Bilgi İçin: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

03122873360 tarimorman.gov.tr

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
03542122741 yozgat.tarimorman.gov.tr


Başvuru İçin: http://edys.tarim.gov.tritarimıonlinebasvuru.aspx

 

20 Ağustos 2019 Salı tarihinde eklendi ve 416 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız