SAĞLIĞI ÖNEMSİYORUZ

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, halk sağlığı uygulaması ile bireyin sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunmasının hedeflendiğini söyledi.

SAĞLIĞI  ÖNEMSİYORUZ

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, halk sağlığı uygulaması ile bireyin sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Şahin, “Halk sağlığının en önemli amacı, bireylerin sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, hastalık için olası risklerinin ortadan kaldırılması dolayısıyla da hastalık gelişmeden müdahale edilmesi ile toplumun hayat standardını yükseltmek, kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamaktır. Bu amaç için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır” dedi.

BİLİNÇ OLUŞTURUYORUZ

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için koruyucu sağlık hizmetleri yürüttüklerini kaydeden Dr. Fatih Şahin, “Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, hareketli yaşam, obezite, anne sütünün önemi hakkında toplum bilincinin oluşturulması amacıyla, bu konularla ilgili çeşitli etkinlikler yapılarak halkımız bilinçlendirilmekte” diye konuştu.

ÖZEL ÖNCELİĞE SAHİP

Yapılan çalışmalarda çocukların özel önceliğe sahip olduğunu kaydeden Dr. Fatih Şahin, “Bu kapsamda yapılan çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çocukların en iyi şartlarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal, zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

İZLİYORUZ

15-49 yaş arasındaki tüm kadınların sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlendiğini dile getiren Dr. Fatih Şahin şöyle konuştu; “Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilerin üreme sağlığı, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklar, korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gebelerin doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için anne adaylarına bilgi verilmektedir. Çocuk izlemi birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Sağlam çocuk izleminde amaç sağlıklılığı sürdürmek ,bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları en aza indirmek ve önlemektir”

7 Eylül 2019 Cumartesi tarihinde eklendi ve 991 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız