T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2015/4866 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/05/2019

 

1.İhale Tarihi            : 02/07/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi            : 18/07/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin : 22/06/2019 - 01/07/2019   İkinci Artırma İçin: 07/07/2019 - 17/07/2019

İhale Yeri                   : Ensar Plastik Sanayi Yozgat Sivas Karayolu 13.Km Merkez Yozgat

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

100.000,00

1

%18

1 Adet kesim makinası Lemo Jagenberg marka, IL1100.3HT.1600 tipinde, 2000 yılında imal edilmiş 481727 seri numaralı üc hatlı konfeksiyon

 

 

1.İhale Tarihi            : 02/07/2019 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.

2.İhale Tarihi            : 18/07/2019 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.

Birinci Artırma İçin : 22/06/2019 - 01/07/2019   İkinci Artırma İçin: 07/07/2019 - 17/07/2019

İhale Yeri          : Ensar Plastik Sanayi Yozgat Sivas Karayolu 13. Km Merkez Yozgat

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2

100.000,00

1

%18

1 Adet baskı makinası Özdemirler marka, Öz-6 1400 tipinde, imal yılı ve seri numarası testip edilmeyen 6 renkli

(İİK m.114/1, 114/3)                                             (İ-20)