T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2018/22682 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilirkişi Raporunda “Dava konusu taşınmaz mal Yozgat Eskipazar Mahallesi 2.Mıntıka, 1245 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 7645,50 m² yüzölçüme sahip parsel üzerinde bulunan sitenin E Bloğunda, 3.Katta bulunan 9 Bağımsız bölüm numaralı dairedir. Tapu kaydında her ne kadar E BLOK yazılı olsada mevcut zeminde yönetimin kendi arasında gayri resmi yapmış olduğu numaralandırmada, dava konusu dairenin bulunduğu blokta kapı üzerine B BLOK-E GİRİŞİ olarak yazılmıştır. Parsel şehir merkezinin 1320 metre güneybatısında, Adalet Sarayının 380 metre güneybatısında, İl Özel İdaresi Ek Binasının 250 metre güneyinde, sağlık ocağının 140 metre kuzey doğusunda ve devlet karayolunun 200 metre güneyinde bulunmaktadır. Apartmanda asansör yoktur. Apartmanda dış cephe ısı yalıtımı yapılmıştır. Apartmanın dış cephesi yakın zamanlarda boyanmıştır. Apartman doğalgazlı olup, bireysel ısıtmalı dairelerdir. Bloğun her katında 2 adet daire bulunmakta olup, 9 numaralı daire çatı katının bir alt katında ve batı kısımda bulunan dairedir. Daire 135 m² alana sahiptir. Daire 3 oda. 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır. Mesken kuzeybatıya ve güneydoğuya cephelidir. Duvarlar tuğla örülü olup, üzeri alçı sıvalı ve saten boyalıdır. Banyo, wc ve mutfak duvarları komple seramik fayans kaplamalıdır. İç kapılar ahşap panel kapı olup, pencereler pvc doğramalıdır. Zeminler giriş holü, mutfak, ıslak hacimler, odalar ve salonun tamamı karo seramik kaplamalıdır. Mutfak dolabı küçük ve suntalem yapılı olup, mutfak tezgahı mermeritten yapılmıştır. Koridorda dekoratif kemer uygulaması bulunaktadır. Tavanlarda dekoratif kartonpiyer bulunmaktadır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. Parselin 158 m² si yola gitmektedir. Eskipazar Mahallesi 2.Mıntıka, 1245 ada, 1 nolu parsel, E Blok, 3.Kat, 9 Nolu Meskenin değerinin günümüz şartlarında serbest piyasa koşullarında da 230.000,00 TL. (İkiyüzotuzbin Türk Lirası) edeceği kanaati ile,”denilmektedir.

Arsa Payı : 2/222      İmar Durumu : İmar planında blok nizam konut alanı olarak kayıtlıdır.E:1,60 olup, Yençok: serbesttir

Kıymeti : 230.000,00 TL    KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 

1. Satış Günü : 25/09/2019 günü 15:10 - 15:15 arası

2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 15:10 - 15:15 arası

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi Birinci Artırma İçin: 05/09/2019 - 24/09/2019 İkinci Artırma İçin: 30/09/2019 - 20/10/2019

Satış Yeri : Yozgat Adliyesi İcra Dairesi Satış Bürosu Yanı Müzayede Salonu Merkez Yozgat

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve tasınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satıs ilanı tebligat yerine geçer. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/22682 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/07/2019 

            (İ-29)