YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO    : 2018/76 Esas

KARAR NO: 2018/140

Davacı SATILMIŞ NURDOĞDU aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜ İLE, Yozgat ili Merkez Baltasarılar köyü cilt no: 10 Aile sıra no: 22 sıra no: 61 de nüfusa kayıtlı Süleyman ve Keziban’dan olma Yozgat 01/02/1983 D.lu 57901514822 TCK NO’lu, Satılmış NURDOĞDU’nun nüfus kayıtlarında Satılmış olarak görülen isim hanesinin iptaliyle, Salih olarak değiştirilip düzeltilmesine ve bu haliyle nüfus kayıtlarına tesciline karar verilmiş olup, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/05/2018                         (İ-31)