T.C. YOZGAT 1. İCRA DAİRESİ 2018/4 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Merkez İlçe, 129 Ada, 55 Parsel, Türkmensarılar Köy, Kirazlı Mevkii, Tarla vasıflı Taşınmaz. 

Adresi : Türkmensarılar Köyü Merkez / YOZGAT

Yüzölçümü : 2.890,81 m²        Arsa Payı : -

İmar Durumu : Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 98106923/835-205788 sayılı yazı ile parsel şehir imar planı mücavir alan sınırları dışındadır. 

Kıymeti : 6.012,88 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 14/08/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Yozgat Merkez Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1.İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Merkez İlçe, 111 Ada, 121 Parsel, Türkmensarılar Köy, Ağcaağaçlı Mevkii, Tarla vasıflı taşınmaz. 

Adresi : Türkmensarılar Köyü Merkez / YOZGAT

Yüzölçümü : 10.346,14 m²     Arsa Payı : -

İmar Durumu : Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 98106923/835-205788 sayılı yazı ile parsel şehir imar planı mücavir alan sınırları dışındadır. 

Kıymeti: 21.519,97 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 14/08/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : Yozgat Merkez Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1. İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Merkez İlçe, 111 Ada, 26 Parsel, Türkmensarılar Köy, Sorgunlu Mevkii, tarla vasıflı taşınmaz. 

Adresi : Türkmensarılar Köyü Merkez / YOZGAT

Yüzölçümü : 2.876,09 m²        Arsa Payı : -

İmar Durumu : Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 98106923/835-205788 sayılı yazı ile parsel şehir imar planı mücavir alan sınırları dışındadır. 

Kıymeti : 5.982,26 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 14/08/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Yozgat Merkez Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1. İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Merkez İlçe, 111 Ada, 196 Parsel, Türkmensarılar Köy, Köyiçi Mevkii, Kerpiç ev ve arsasının 1/2 hisseli taşınmaz, Parsel Köy Merkezinde ve köy yerleşik alanı içerisinde olduğu, köy merkezinin kuzey doğu kısmında bulunduğu, parsel yaklaşık % 3-4 eğimli arsa durumunda olduğu, parsel üzerinde 1 adet 2 katlı yapı bulunduğu, alt kat ahır olarak ve üst kat mesken olarak kullanıldığı, yaklaşık 40 yıllık yapı olduğu, 130 m² alana sahip olduğu, 4 oda, 1 hol ve müştemilattan oluştuğu, alt kat ahır taş duvar olarak yapımlı olup, üst kat mesken kısmı tuğla duvarlı olarak yapıldığı, ahşap tabliyeli olup, tabliye üzerleri toprak zeminde olduğu, duvarlar düz beton sıvalı ve boyalı olduğu, kapılar ve pencereler eski ahşap doğramalı olduğu, çatı örtüsü kiremit kaplamalı olduğu, doğuya ve batıya cepheli olduğu, ahır kısmı ahşap tabliyeli, taş duvarlı ve zemin düz toprak zeminli olduğu parselin elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalandığı, ilçe merkezinde olup, herhangi bir ulaşım probleminin olmadığı 16.02.2018 tarihinde yapılan bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Adresi : Türkmensarılar Köyü Merkez / YOZGAT

Yüzölçümü : 687,19 m² Taşınmazın tamamına ait yüz ölçüm (borçlunun 1/2 hissesine düşen miktar satılacaktır.)

Arsa Payı : -

İmar Durumu : Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 98106923/835-205788 sayılı yazı ile parsel şehir imar planı mücavir alan sınırları dışındadır. 

Kıymeti : 30.000,00 TL (1/2 hisse payı)

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 14/08/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri : Yozgat Merkez Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1. İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT 

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Merkez İlçe, 114 Ada, 99 Parsel, Türkmensarılar Köy, Yozgat Yolu Mevkii, tarla vasıflı taşınmaz. 

Adresi : Türkmensarılar Köyü Merkez / YOZGAT

Yüzölçümü : 5.616,74 m²        Arsa Payı : -

İmar Durumu : Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 98106923/835-205788 sayılı yazı ile parsel şehir imar planı mücavir alan sınırları dışındadır. 

Kıymeti : 11.682,81 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 14/08/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Yozgat Merkez Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1. İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT 

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Merkez İlçe, 114 Ada, 225 Parsel, Türkmensarılar Köy, Evci Tepesi Mevkii, tarla vasıflı taşınmaz. 

Adresi : Türkmensarılar Köyü Merkez / YOZGAT

Yüzölçümü : 9.707,80 m²       Arsa Payı : 

İmar Durumu : Yozgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 98106923/835-205788 sayılı yazı ile parsel şehir imar planı mücavir alan sınırları dışındadır. 

Kıymeti : 20.192,22 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü : 19/07/2018 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 14/08/2018 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri : Yozgat Merkez Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1. İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT 

1,2,3,5,6 NOLU TARLA VASIFLI TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: 

13.02.2018 tarihinde yapılan bilirkişi raporunda buğday, arpa ve nohut için 2017 yılı fiyatları dekara masraf, verimler ve diğer verilerin kullanıldığını, taşınmazın tarım arazisi oluşu bir malın kıymetinin istenilen yıla kapitalize edilmesi esasına dayanan gelirin kapitalizasyonu yönetiminden yararlanıldığını, kıymet takdirinde 2017 yılı esas alınmış konuya ilişkin yasal hükümler ile Yartgıtay'ın içtihat kararları göz önünde bulundurulduğu, taşınmazın halihazır durumuna, mevkii ve şartlarına, olduğu gibi kullanılması halinde ve toprak yapısı, meyilli, geçirgenliği, verimliliği, sulu veya susuz oluşu, toprak derinliği ve bünyesi dikkate alınarak hali hazırda tatbik edilen 3.sınıf kuru tarım arazisine göre değerin belirlendiği, Kapitalizasyon faiz oranı tespitinin; 2017 yılı için olduğu, araziye yatırılmış olan sermayenin kullanma hakkı olduğu, arazinin en güvenceli yatırımlar arasında olduğu, KFO nun olumlu etki yaparak düşmesine neden olan faktörlerin; Kente veya kasabaya yakın olma ve kent veya kasaba nüfusunun fazlalığı, ulaşım yollarına yakınlığı, iyi sağlık koşulları, ulaşım kolaylığı, binaların(varsa) iyiliği, arazinin tek bir parçadan oluşması, toprağın biziminin düzgün olması, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, toprak sahibinin can güvenliğinin olması, araziden kadastro geçmiş olması, nüfus yoğunluğunun fazlalığı, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, sulu ise sulama kolaylığı, araziye olan talep yoğunluğu, KFO nun olumsuz etki yaparak yükselmesine neden olan faktörlerin; kente ve kasabaya uzak olma ve kent veya kasaba nüfusunun azlığı, ulaşım yollarına(karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) uzaklık, kötü sağlık koşulları, ulaşım güçlüğü, binaların (varsa) iyi veya bakımlı olmaması, arazinin parçalı olması ve parçaların birbirinden uzak bulunması, toprağın biziminin düzgün olmaması, mülk güvenliğinin olmaması, serbestçe alınıp satılamaması, toprak sahibinin can güvenliğinin olmaması, araziden kadastro geçmemiş olması, nüfus yoğunluğunun azlığı, münavebeyi değiştirmenin güç olması, sulu ise sulama güçlüğü, araziye olan talebin azlığı, tüm bunlara göre KFO nun yükselmesine neden olan faktörler ise; Kente veya kasabaya uzak olma ve kent veya kasaba nüfusunun azlığı, ulaşım yollarına (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) uzaklık, toprağın biçiminin düzgün olmaması, serbestçe alınıp satılamaması, araziye olan talebin azlığı, nüfus yoğunluğunun azlığı, münavebeyi değiştirmenin güçlüğü KFO nun tarlaya değişiklik arz edeceği muhakkaktır. Bilirkişi tarafından yapılan detaylı inceleme ve araştırma sonucunda ortalama KFO %7 olarak tespit edildiği bilirkişi tarafından belirtilmiştir.

Satış şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2018   

(İİK m. 126)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 

Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.                              (İ-32)