YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLAN

YOZGAT  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Esas no: 2018/15

Karar No: 2018/406

Davacı Fadime ARKAÇ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve Soy adı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Yozgat İli Merkez İlçesi Çalatlı Köyü Cilt No: 0027, Hane: 170, BSN 25, Yaşar ve Atiye’den olma Keçiören 06/11/1996 doğumlu, 55300601730 T.C. Kimlik Nolu, Fadime isminin “FATIMA BEREN” olarak DÜZELTİLEREK TESCİLİNE, karar verilmiş olup,

İlanen tebliğ olunur. 23/10/2018                        (İ-64)