Yozgat Çamlık Tv

T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ2018/115 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın kaydı ve önemli özellikleri: Müdürlüğümüze sunulan bilirkişi raporuna göre ‘’Taşınmaz Yozgat ili, Aşağı Nohutlu Mahallesi 256 Ada, 42 Parsel, 4. Kat 8 Nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Parsel şehir merkezinde olup, şehir merkezinin (saat kulesi) 390 metre doğusunda, Lise Caddesi üzerinde ve caddeye cepheli, Vali Konağının 70 metre doğusunda, Yozgat Lisesinin 70 metre batısında, eski Defterdarlık Binasının 60 metre kuzeybatısında ve Yozgat Ankara devlet karayolunun 120 metre kuzeyindedir. Parsel üzerinde toplam 5 katlı(zemin kat dahil) apartman bulunmaktadır. Apartman en az 30 yıllık yapıdır. Apartman lise caddesinde olup, caddeye cephelidir. Kıymet takdiri yapılan parsel apartmanın en üst çatı katı olan 4. Katında bulunmaktadır. Her katta iki daire bulunmakta olup, 8 nolu mesken batı kısımda bulunan dairedir. Ancak kapı üzerinde 7 numara olarak yazmaktadır. Apartmanda asansör ve dış cephe ısı yalıtımı yoktur. Apartman doğalgazlı ve bireysel ısıtmalı kombi sistemli kaloriferli dairedir. Bina zamana bağlı olarak bakımsız durumdadır. 8 nolu bağımsız bölüm 115 m² alana sahiptir. 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır. Dairenin giriş holü, mutfak, salon ve odaların tamamında zemin döşemesi laminat parke kaplamalıdır. Banyo ve wc yer döşemeleri seramik kaplamalıdır. Duvarlar düz beton sıvalı ve plastik boyalıdır. Banyo ve wc duvarları yarıya kadar eski tip fayans kaplamalıdır. Kapılar eski tip kontra plak ahşap kapı olup, pencereler pvc doğramalıdır. Mutfak dolabı eski tip yapılı olup, kullanılabilir durumdadır. Mutfak tezgahı suni mermerden yapılmıştır. Dairenin boyaları bozulmuş durumdadır. Dairede 2 adet balkon bulunmaktadır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İmar planın bitişik nizam 5 katlı ticari alan olarak kayıtlıdır. Parselin yola veya yeşil sahaya giden kısmı yoktur.’’ denilmektedir.,
İmar Durumu: Şehir imar plan içerisinde olup Bitişik nizam 5 katlı ticari alandır.
Kıymeti: 170.000,00 TL  KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü: 25/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü: 21/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin: 05/01/2019 - 24/01/2019
İkinci Artırma İçin: 30/01/2019 - 20/02/2019
Satış Yeri: Yozgat Adliyesi İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu Merkez YOZGAT
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/115 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2018               (İ-70)