Yozgat Çamlık Tv

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

 YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan aşağıda özellikleri ve muhammen bedelleri belirtilen gayrimenkuller TMO İhale Yönetmeliği 24.maddesi Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü ile satışa sunulacaktır.

Satışa ilişkin ihale 14/01/2019 ve 15/01/2019tarihlerinde ve aşağıda belirtilen saatlerde ilgili yönetmelik maddesi gereği Kapalı Zarfla Teklif alınması yöntemi ile yapılacaktır. İhalede kapalı zarfla verilen teklifler açıldıktan sonra en düşük teklif sahibi hariç (üç ve üçten fazla teklif olması durumunda bu hüküm geçerlidir) diğer istekliler arasında açık artırmaya geçilir. İhale açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır. Açık artırma her bir gayrimenkul için ayrı ayrı ve tespit edilen muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

1. İhale 14/01/2019 ve 15/01/2019tarihlerinde her gayrimenkul için belirtilen saatlerde yapılacak olup ihaleye katılımcı olmadığı takdirde aynı şartname hükümleri dahilinde 21/01/2018 ve 22/01/2018tarihlerinde aynı saatlerde yeniden yapılacaktır.

2. İhaleye teklif verecek istekliler aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte kapalı zarf ile tekliflerini vereceklerdir. Posta telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Gayrimenkullerin Muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı devir işleminden, ikinci uygun teklifi veren teklif sahibinin geçici teminatı hariç diğer teklif sahiplerinin geçici teminatları, ihalenin gerçekleşmesinden sonra iade edilecektir.

5. İhale için istenilen belgeler ve gayrimenkule ait şartname ihalenin yapılacağı TMO Yerköy Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinden satın alınabilir. İstekliler şartnameyi satın almak zorundadır.

6. Şartname satış bedeli 50.00 TL+KDV  dir.

7. TMO 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii değildir. İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8. Söz konusu gayrimenkuller için KDV alınmayacaktır.

9. İletişim Adresi: Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. 66900 Yerköy/Yozgat TMO Yerköy Şube Müdürlüğü

İLİ/İLÇESİ/MAH.-KÖY ADI

ADA/
PARSEL

ALAN M2

TMO 'YA AİT HİSSE

MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE TARİH VE SAATİ

YOZGAT/MERKEZ/
Toprakkaya Mevki Esenli Köyü

302/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

10.925,09

TAM

40.000.00

1.200,00

14.01.2019

10:00

YOZGAT/MERKEZ/
Toprakkaya Mevki Esenli Köyü

296/1

605.28

TAM

3.000.00

90,00

14.01.2019

11:00

YOZGAT/MERKEZ/
Toprakkaya Mevki Esenli Köyü

245/1

Toplam Arsa-
TMO hissesi-2.699.49

HİSSELİ
TMO hissesi 983/2400

10.000.00

300,00

14.01.2019

13:30

YOZGAT/MERKEZ/
Toprakkaya Mevki Esenli Köyü

255/1

Toplam Arsa-
TMO hissesi-74.92

HİSSELİ
TMO hissesi 1/30

1.000.00

30,00

14.01.2019

14:30

YOZGAT/MERKEZ/
Toprakkaya Mevki Esenli Köyü

258/1

Toplam Arsa-
TMO hissesi-763,27

HİSSELİ
TMO hissesi 137/2400

3.500.00

105,00

14.01.2019

15:30

YOZGAT/DOĞANKENT/
Doğankent Mah. Yenimahalle mevkii

/2876

1.367.00

TAM

10.000.00

300,00

15.01.2019

10:00

YOZGAT/OSMANPAŞA  Köyü

/1662

760

TAM

10.000.00

300,00

15.01.2019

11:00

Tel: 0354 516 16 62 Faks: 0354 516 28 93