Kötülüklere Seyirci Kalmanın Cezası

Hüseyin KOÇ

Hüseyin KOÇ

Allahüteâlâ, bir kısım insanların işlemekte oldukları kötü ameller sebebiyle topluca, herkesi cezalandırmaz, azap etmez.
Fakat bu bir kısım insanlar, günâhlarıâşikâre işledikleri hâlde diğerleri onlara mâni olmaya çalışmazsa, o zaman herkes cezâya müstahak olur.
Allahüteâlâ, Yûşâaleyhisselâma şöyle buyurdu:
-Ben, kavminin hayırlılarından kırk binini, şerlilerinden de altmış binini cezâlandıracağım!..
Hazreti Yûşâ sordu:
- YâRabbî, şu şerlileri, kötüleri anladım. Hayırlıların, iyilerin günâhı nedir?
Allahüteâlâ buyurdu ki:
- Onlar, günâh işlemekte olan kötülere öfkelenmediler. Onlara mâni olmaya çalışmadılar. Bilâkis onlarla beraber yediler, içtiler, düştüler, kalktılar...
Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hususta buyurdu ki:
“Kendiniz onu yapmamış olsanız bile, başkalarına, iyi amel ve hareketlerde bulunmalarını emrediniz. Kendiniz sakınmamış olsanız bile, başkalarını kötü amel ve hareketler işlemekten menediniz. İnsanların bazıları vardır ki, hayra birer anahtar, şerre de birer kilittirler. Yine bazıları da vardır ki, şerre birer anahtar, hayra da birer kilittirler. Ne mutlu o kimselere ki, Allahüteâlâ, hayrın anahtarlarını onların elinde yaratmıştır. Yazık o kimselere ki, Allahüteâlâ, şerrin anahtarlarını onların elinde yaratmıştır.”
Âyet-i kerîmede de şöyle buyuruldu:
(Müminler birbirlerinin dostları, yardımcılarıdır. Hepsi de, insanlara iyiyi emrederler, kötülükten de sakındırırlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar, zekâtlarını verirler, Allaha ve Resûlüne de itâat ederler.)
Hazret-i Ali (radıyallahüanh) da bu hususta buyurdu ki:
“Amellerin en fazîletlisi, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek ve günâh işleyeni sevmemektir. Kim ki iyiliği emrederse, müminin sırtını muhkemleştirmiş, sağlamlaştırmış olur. Kim de kötülüğü meneder ve ondan vazgeçirirse, münâfığın burnunu yere sürtmüş olur.”
Bir defasında Peygamber efendimiz Mekke’de iken kendisine bir adam geldi ve sordu:
- Kendisinin AllahınResûlü olduğunu söyleyen sen misin?
- Evet.
- Allah nazarında hangi ameller daha fazîletlidir?
- Allaha îmân etmek.
- Sonra?
- Akrabâ ve yakınları ziyâret etmek.
- Daha sonra?
- İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek!..

- Peki, Allah nazarında hangi ameller daha çirkindir?
- Allaha şirk koşmak, O’na inanmamak.
- Daha sonra?
- İyiliği emredip kötülükten vazgeçirme vazîfesini yapmamak!..

31 Temmuz 2019 Çarşamba tarihinde eklendi ve 125 kez okundu

Yazarın son yazıları...

tümü

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız