18.01.2022, 16:29

Çizgisi Net, Ülküsü Tek, Yüreği En Cömert Kral Başkan Durak Turan Düz

Profesyonel sunucu, tarih ve kültür araştırmacısı kimliklerimle bir çok il, bir çok kurum ve platformun sunumlarını yapıyorum. Bazen üst düzey kurmayların iştirak ettiği katılımı yüksek elit sempozyumlar, bazen alanında yetkin akademisyenlerin nitelikli panelleri, bazende kültür-sanat konulu televizyon programlarına moderatörlük yaparken, bazende köy derneklerimizin festivalleri, arabaşı günleri vs. gibi içeriği farklı onlarca etkinliklere katılıyorum. Hangi program olursa olsun, hangi şehir, hangi parti, hangi düşünce, görüş, fikir, platforma denk gelirsem geleyim sunumlarımdaki listenin başlarında mutlaka Yozgatlıların Abisi Durak Turan Düz Başkanımız bulunuyor. Tüm organizatörler ve görüşü karşıt katılımcıları Durak Başkanımızla zıt kutuplarda mücadele etseler bile, onu içlerine omurgalı duruşu ve güvenilir karakteriyle gönülden davet ediyor, saygın şahsiyetini protokol sıralarında yüksek bir ilgiyle ağırlıyorlar

Sağcısı, solcusu, muhafazakarı, radikali, yaşlısı genci, kadını erkeği, valisi vekili, ağası, paşası, fakiri zengini kim olursa olsun, hepside ona abi diyerek yanına geliyor ve sınırsız saygı, kesintisiz izzet ve ikramlarla hürmet gösteriyorlar. Dindarı dinsizi, yancısı, öncüsü, sağcı solcu, yerli yabancı, müslim, gayri müslim, kindarı, hoşgörülüsü kim olursa olsun hepside onu yüreğinden gönlüne basıyor ve abi diyorlar.

Fikrine zıt, ufkuna ters, okumuş-cahil, katı-kindar, ılımlı, uyumsuz her guruptan tipler onu programına Onur Konuğu olarak davet ediyor, protokollerine oturtuyor, konuşma hakkı veriyor.  Zaten Ülkücü denilince herkesin aklına ilk o geliyor. Omurgalı duruşu, değişmeyen çizgisi, sadakatli vatan sevdası ve samimi yüreğiyle herkesin takdiri ve saygısını üzerine topluyor. Nere ve nerde olursa olsun, görüşleri en zıt mekanlarda bile kürsülere çıkıp; ”Başbuğ Türkeş’in izinde yüreği Turan Sevdasıyla dolu, bu uğurda canını hiçe sayan kararlı bir ülkücüyüm.” diye bağıra bağıra haykırıyor. Peki tepki alıyor mu dersiniz?. Hayır.. İnanın herkes onu bu samimiyetinden dolayı ayakta alkışlıyor ve diyorlar ki; “Düşmanın bile olacaksa işte böyle mert ve omurgalı olmalı” diyorlar.  

Yurt içinde, yurt dışında yaşayan tüm Yozgatlıları bir çatı altında toplamak için halis niyetlerle derneklerin, federasyonların, konfederasyonların temelini ilk o düşünmüş ve atmış. Herkese en samimisinden memleket aşkı, hemşehri sevdası, vatan, millet ve bayrak ülküsünü anlatıp, öğretmiş. Abi sıfatıyla herbirine görevler taksim etmiş. Hep cebinden, hep emeğinden harcamış. Köyünde, evinde, işyerinde binlerce misafir ağırlamış. Garibin gurebanın elinden tutmuş, iş bulmuş, ekmek kapıları açmış. Hastaların başında, şaşkınların peşinde, düşkünlerin işinde, yoksulların aşında olmuş. Nerde binaçar bir fukara, sersefil bir mazlum, elbisesiz öğrenci, parasız veli, çatısız yetim, takatsiz ihtiyar varsa hepside onun babacan gönlüne sığınıp ilk onu bulup yanına gelmiş. Kimsesizlere kimse, mağdurlara çare, mazlumlara hami, gariplere klavuz olmuş.

Durak Turan Düz nasıl tüm Yozgatlıların Abisiyse, Eşi İhsaniye Yengemde tüm Yozgatlıların ablası ve annesi olmuş... İkisininde gönülleri çok yüce, asalet ve hanedanlıkta emekleri, erdemleri emsalsiz... Evleri şimdi bile adeta bir misafirhane.. İhsaniye Yengemizin elinden ekmek yemeyen, yırtığı söküğü dikilmeyen, üstü-başı yıkanmayan, onun anne sıcaklığındaki şefkat ve merhametini görmeyen bir garibe inan rastlamazsınız.  

Tabiiki Bozok Yaylasının bu kurak bozkırlarında garibimiz, gurebamız, fakirimiz, fukaramız kıyamet gibi..  Yorganını alanın gideceği en yakın yer Ankara.. Garibin halinden anlayan yüreği en yufka yiğit ise tek başına bir liman olan Durak Turan Düz…. Gelen onun kapısına sığınmış. Bu imanlı, erdemli, gönlü yüce yiğit başkan, koca Yozgat’ın hangi garibine yetişebilir..  İşte bu uğurda ilk dernekleşme, federasyonlaşma, konferederatif güç olup birlik-beraberlik içerisinde hareket etme amaçlarıyla bir girişim başlatıyor ve İlk Yozgatlılar Derneğini kuruyor. İmkanı olan herkesi ikrama davet ediyor. Tüzel bir kimlikle yüzlerce garibi gurebayı işe-aşa kavuşturup, hane, yurt-yuva sahibi ediyor. Dualar alıyor, gönüller kazanıyor.

 Bu erdem ve güzellikler devam ederken Yozgat ve Yozgatlı umurunda bile olmayan bazı siyasi ve STK’cı şarlatanlar ortaya çıkıyor. Yozgat ve Yozgatlıyı tek düşünen onlarmış gibi rollere bürünüp, sahte gülücükler, sahte ağıtlar, asılsız vaadler, kandırmalar, kutuplaştırmalar, gruplaştırmalar, envayi çeşit fırıldaklıklarla hem bu derneklerin kutsiyetini bozuyor, hem köylerimizi göçe mahkum edip örenlere çeviriyor, hem fakir ve çaresiz bıraktıkları gariplerimizi binaçar ortalıkta bırakıp kaçıyorlar.

Tabiiki siyasetin avantalarına sümtülenen başka fırıldaklarda bu kutsal yapılara sızıyor. Dernekçilik adına yıllardır bomboş ve asalakça pinekleyen, bir işiniz düştüğünde referansları hiçbiryerde kabul görmeyen, isimleri gale bile alınmayan, ezik-büzük, işbilmez, bilse bile toprağına duyduğu gizli kinle yapmaz, birlik-beraberlik ve dostluk ortamlarını sinsi fitneliklerle tahrip eden, bozan, Yozgat ve Yozgatlı düşmanı yalama, kurnaz, tembel, sümsük ve şeytani tipler halis niyetlerle kurulan bu güzel oluşumları tamamıyla amacından saptırarak,  maalesefki fesatlık bürosuna dönüştürüyor.

Bu asalak ve kabul görmez tipler Durak Turan Düz gibi asil bir yüreğin bile, pirimiz, abimiz dedikleri halde, kimi zaman ayağını kaydırmışlar, kimi zaman gıybetini edip itibardan düşürmeye yeltenmişler. Ama hiçbir zaman bu evliya gönüllü emektarın adını gönüllerden silememişler.

Şimdi bakıyoruz başkanı dahil gelenek, görenek ve törelerimizden bihaber, bilgi, hitabet ve temsil gücü sıfır, kültürün K’sini bilmeyen kuru kalabalık bir kurulun başına hileli delege yöntemleriyle sinsi bir asalak oturtulmuş, şehrimiz ve zenginliklerinden bir cümle bile bilmeyen tiplerle birmilyona yakın nüfusun tarihi, kültürü, gönlü ve geleneklerini temsile yelteniyorlar... Ne mümkün...

Haliyle ortalıkta böyle niteliksiz ve asalak ekipler dolaşınca, kültürel hizmet beklenen bu kutsal oluşumlar maalesef dedikodu oymağından ileri gidemiyor. Sorsanız hiçbir iş yapmadıkları halde size on sayfa asılsız icraat raporu okurlar. Ama ortada bilinen, görünen hiçbir hizmet yıllardır yok. Niteliksiz ekiplerle hemşehri kimliğimiz kullanılarak, hemşehrilerimiz adına hizmetin H’sini bile alamayacaklarını bildikleri makamlara Asya’dan, Afrika’dan, Arjantin’den sorumlu yönetim kurulu üyesi, Pasifikten, Antartika’dan sorumlu Yozgatlılar Başkanı, siyasi sekreter, ticari yönetici, İçanadolu Bölge başkanı, Doğu Anadolu Bölge sorumlu gibi gülünç ünvanlar verilmiş, Yozgat tarihi ve kültüründen bi haber, hitabet ve bilgiden uzak, temsil gücü sıfırın altında olan bilgisiz tiplerle yıllardır yerimizde saymaya devam ediyoruz. Siyasette, ticarette, bürokraside, akademik camiada, eğitimde, istihdamda heryerde herdönem sıfır çekiyoruz. Helede yerime şu adam aday olabilir diye paranoyak takılan, istedilerde vermedikmi diye sahte laflar eden, yerimden edecekler korkusuyla onun bunun üzerine dazgir kişkileyen, sonrada vallahi o dazgiri ben kışkırtmadım diye yeminler eden kurnazlar, yönetici diye adlandırdıkları böyle garibanları samimiyetsiz iltifatlarla şifeyip, rakip gördüğü insanların üzerine halen kolaycada kışkırtabiliyorlar. Şimdi gelin böyle insanların kuluçkaya yattığı buraların ne halde olduğunu, kültür merkezimi yoksa başka birşeymi olduğunu varın siz düşünün.  

Yaşı 70’şe gelmiş Efsane Başkan ise çevresine topladığı bazı güzel insanlarla hemşehri kimliğimize yine heryerde saygınlık kazandırabilmek için halen fedakarca emekler harcıyor. Yılmıyor, pes etmiyor, koşuyor, koşturuyor, ulaşıyor, didiniyor, düzeltiyor.

Bu kadar kadir kıymet bilmez, kadrine uğradığı sinsi fırıldaklara rağmen, içinde yinede zerre kadar kin ve nefret barındırmıyor. Ülkücü memurlar derneğinin kurucu başkanı. Ülkü Ocaklarında Başkan. Mamak Bölgelerindeki tüm ülkücülerin barış ve kardeşlik amaçlarında eğitimleri gibi görevleri nedeniyle, kalleş güruhlarca kandırılmış guruplara hedef gösteriliyor. Ejnebi demeden, gavur demeden, dost-düşman ayırmadan, kim olursa olsun gördüğü her garibe sırtındaki ceketini çıkarıp şefkat ve merhametle giydiren, ekmeğini bölüp veren, hastasına ilaç, gönlüne derfman olan Cennet Mekan Rahmetli Babası Hacı Rahmi Düz, 1980’in 19 Şubatında işte bu kandırılmış teröristlerin hain saldırısı sonucunda evi bombalanarak şehit ediliyor. Durak Başkan ona rağmen tüm arkadaşlarını sükunete davet ederek, barış ve kardeşliğe yönelik, karşılıklı yanlışları ortaya koyup, kin taşıyan gurupları ortak Türkiye sevdasında buluşturuyor ve birliği, kardeşliği tesis eden insan üstü emekler sarfediyor.      

Durak Turan Düz yüksek bilgi ve birikimleri ve bu birikimlerini ülkemiz yararına ve  insanına fedakarca harcayan alicenap, elicömert, imanı sadakatli, samimi bir değer... Yabancı dil bilen, Hacettepe Üniversitesi mezunu ve onlarca kitabı olan saygın bir şair ve yazar... Halen İlim Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliğininde üst düzey bir Yöneticisi. Eski bir Belediye Başkanı ve Devletin üst düzey makamlarında yöneticilik yapmış ünlü bir bürokrat. Hepside birleştirici-bütünleştirici amaçlar dahilinde kurulmuş sendika, dernek, vakıf ve platformların yıllarca genel başkanlığını yapmış. Şimdide kendi kurmuş olduğu Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Duy-Kon’un Genel Başkanı. Rahmi Burak ve İhsan Çağrı adında iki yiğit oğlu, Bilge Ayşen Düz (Kaplan) adında hanımefendilik abidesi değerli bir kızı, Özlem Güven Düz adında bilgi ve kültür ekolü bir gelini, Tuana Düz, Emir Turan Düz, Ali Mert Kaplan ve Enes Turan Kaplan adlarında 4 şeker torunu var. Hepside dedesi gibi sağlam birer ülkücü.   

Durak Başkanımızı mevzuat bilgisindeki duayenliği, adaletli yöneticiliği, temsili üstün bürokratik kimliği ve Kamuya yararlı onlarca STK’ya yaptığı başkanlıklarıyla onu bütün Türkiye yakından tanıyor. Ayrıca şair-yazar kimliğiyle bir çok ülkeden sayısız davetler alıp konferanslar veriyor. Babacan gönlü ve derya bilgisinden herkes istifade ediyor. Her yerde, her ortamda, her platformda protokol listesinde olan, kürsü hakimiyeti etkili ve çok güçlü bir hatip... Ufku, çizgisi, davası, inancı, ülküsü, yönü, yöntemi tek, Vatanı, milleti, bayrağı, Kur’an’ı ve imanına canı pahasına sadık, cansiparene samimiyette mangal yürekli Alperen bir yiğit.

İşte bu yüzden herkes ona dostluk dünyasının en büyük zenginliği olarak görüyor, Başkanların kralı, gönüllerin imparatoru diyorlar. Onca ızdıraplı günleri, cefakar fedakarlıklarına ve yürekten özverisine rağmen, ona vefasızlık gösterenlerin hiç birine kızmıyor, küsmüyor.

Bizde tüm Yozgatlılar olarak Başkanların Efsanesi Durak Turan Düz Başkanımıza ve Yengelerin Kraliçesi ve en merhametlisi İhsaniye yengemize başlarımızda taç olarak sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun ömürler diliyor, o pırlanta yürekleri ve eşsiz gönüllerine gönüller dolusu en güzel dualarımızı yönlendiriyoruz.

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Olası bir erken seçimle karşı karşıya mıyız?
Olası bir erken seçimle karşı karşıya mıyız?
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:17
Öğle 12:42
İkindi 16:36
Akşam 19:58
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@