Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’dan özeleştiri: “Yeni sorunları tetikleyebilir”

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Yöresel Kalkınma Çalıştay’ı başlığında bir yazı kaleme aldı. Çalıştay fikrinin nasıl başladığını anlatan Mustafa Böyükata, İlçelerde hayırseverler tarafından yaptırılan okul binalarının atıl kaldığını dikkat çekti.

EĞİTİM 29.07.2021, 14:37 Murat Karatekin
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’dan özeleştiri: “Yeni sorunları tetikleyebilir”

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Yöresel Kalkınma Çalıştay’ı başlığında bir yazı kaleme aldı. Çalıştay fikrinin nasıl başladığını anlatan Mustafa Böyükata, İlçelerde hayırseverler tarafından yaptırılan okul binalarının atıl kaldığını dikkat çekti. Böyükata, “Ancak kısaca belirtmek isterim ki; üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarının sürekli gündemde olduğunu göz önüne aldığımızda, ilçelerde yüksek okul beklentisinden ötürü hayırseverlerce yaptırılan ve pasif durumdaki binaları değerlendirmeye yönelik problemlerin çözüme kavuşturulmaması, yeni altyapı sorunlarını tetikleyebilecek düzeydedir. Bu durum ilçelerde de yük haline gelmiş ve umutsuzluk kaynağı oluşturacak düzeydedir. Halen hiç kullanıma açılamamış yapılar var” dedi.

Böyükata’nın yazısı ise şu şekilde:

“Yaptığınız bir işin benzerinin daha sonra başka yerlerde de yapıldığını görmek sizleri de mutlu eder mi? Fark edildiğini düşünürsünüz mesela ya da yaptığınız işin isabetli olduğuna inancınız artar.

Her insanın bulunduğu yer her neresi olursa olsun, o yere dönük mutlaka yapabileceği bir şeyler olduğuna inanırım. Az ya da çok vardır yapılacak bir iş. Hele de bir akademisyen için bitmek tükenmek bilmeyen işler olduğunu düşünürüm.

Bu hal, duyarlılığımı da canlı tutan önemli bir faktördür. Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal hizmetler, eğitim, sağlık, tarım ve diğer pek çok alanda kalkınmaya ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her biri üzerine uzun uzun da konuşabiliyoruz. Fakat niçin küçük de olsa bir adım atmıyoruz? Bu çok daha önemli değil midir?

Ülkemizde her bir şehrin, nitelikli kalkınması için pek çok yönden yeni dokunuşlara ihtiyacı var. Nereden ve hangi düzeyden bir başlangıç yapılması gerektiği önemlidir. Yozgat’ta göreve başladığım 2001 yılından beri hep bu kaygıyı içinde canlı tutan birisi olarak, bu şehirde görev yapan her akademisyenin şehre ve topluma dönük yapabileceği ve bitmek tükenmek bilmeyen işler olduğunu gözlemledim. Bu durum diğer şehirler için de geçerlidir. Kalkınma ve topluma yönelik entelektüel bilgiyi yaygınlaştırma çalışmaları halen çok temel düzeydedir.

Farkındalık düzeyinde yapılacak etkinlikler ve bilinçlenmeye katkı verecek yönde yeni adımlar atmaya çalışmak mümkündür. Bölgesel kalkınma konularına dönük olarak etkinlik fikrini geliştirip ilçelerde akademisyen, bürokrat, yerel yönetim temsilcileri ve STK’lar ile halkın bir araya gelmesine zemin hazırlayan “Yöresel Kalkınma Çalıştayları” isimli buluşmaları 2014 yılında Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde başlattığımızda, bunun ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu ve ilerde de doldurmaya yarayacağını gözlemledim. Daha sonra farklı zamanlarda Sorgun, Yerköy, Sarıkaya, Yenifakılı ve Çekerek ilçelerinde de çalıştay başkan yardımcılığı görevini üstlenerek gerçekleştirilmesini sağladım.

Yerelde bir araya gelme, birlikte düşünme, yakınlaşma, kaynaşma ve ortak akıl yürütme bakımından sinerji doğuran toplantılar ilgiyle izlenmişti. Beklenti de doğmuştu. Halk ile o yörenin akademisyenleri ve eğitimli kesimi ile yönetim inisiyatifini üstlenmiş kişileri bir araya getirmiştik. Bu çok değerli bir buluşmaydı. Farklı başlıklar altında bu toplantıları da içine alan, ilçelere odaklı konuları daha sonra başka yazılarda da detaylıca ele almaya değer görüyorum.

Ancak kısaca belirtmek isterim ki; üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarının sürekli gündemde olduğunu göz önüne aldığımızda, ilçelerde yüksek okul beklentisinden ötürü hayırseverlerce yaptırılan ve pasif durumdaki binaları değerlendirmeye yönelik problemlerin çözüme kavuşturulmaması, yeni altyapı sorunlarını tetikleyebilecek düzeydedir. Bu durum ilçelerde de yük haline gelmiş ve umutsuzluk kaynağı oluşturacak düzeydedir. Halen hiç kullanıma açılamamış yapılar var.

Farklı zamanlarda düzenlediğimiz “Yöresel Kalkınma Çalıştayı” toplantılarında ilçelere ilişkin konuları yerinde tartışma fırsatı doğmuştu. Bu toplantılarda üniversitenin önemine ve toplumsal hizmetler bakımından rolüne ilişkin konuşmalar da yaptım. Farklı zamanlarda, konferans, seminer ve eğitim etkinliği faaliyetlerim sebebiyle ilçelere gittiğimde de bu okullara ilişkin sorularla karşılaştım. Halk bu okulları devlet kurumu olarak görüyor. Atıl durumdaki okul binalarının akıbetinin netleştirilmesi, her şeyden önce devlet imajının olumlu yönde güçlendirilmesine de katkı sağlayacaktır. Daha önceleri de bu konuları gündeme getirdim. Elbette zorluklar vardır. Ancak ilgili tarafların bir araya gelerek açık, şeffaf, saydam ve soğukkanlı biçimde çözümler araması elzemdir.

Bu çalıştay formatında son toplantıyı 2017 yılında Çekerek’te yapmıştık. Daha sonraki yıllarda “Yöresel Kalkınma Çalıştayı” adıyla Erzurum’un İspir ilçesinde de 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde bir toplantının düzenlendiğini gördüğümde çok mutlu oldum. İlçe düzeyinde akademik bakış açısının, bürokrat, kamu görevlileri, STK’lar ve halk ile paylaşılması son derece önemlidir. Böylece üniversitelerin toplum ve sektörel saha ile temasına da zemin oluşturulmakta ve güç katılmaktadır. Toplantılarda o ilçenin potansiyelini belirleyip ele almak gerekir. Bu, doğru bir başlangıç olacaktır.

İspir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde böyle bir toplantıya yer verilmesini anlamlı buluyorum. Geliştirerek devam ettirebilirler. Yörenin tarım, hayvancılık, turizm imkanlarının geliştirilmesi, tarihi ve coğrafi güzelliklerinin değerlendirilmesi için neler yapılacağının doğru kişilerce ele alınması gerekir.

Ayrıca bu toplantılarda sorunlar tespit edilir ve çözümler aranır. Yörenin güçlü yönleri kadar zayıf yanları da belirlenir. Böyle bir başlangıcı sağlam zemine oturtup doğru gerekçelerle yola çıkmak gerekir. Bu toplantılar daha çok ama çok başlangıç düzeyinde çalışmaları içeriyor. Devamlılık olması lazım.

Toplantılarda halen çok genel başlıklar etrafında konuları ele alabiliyoruz. Oysaki daha spesifik başlıklara inmek ve detayları analiz etmek gerekir. Bu da benzer toplantıların sürekliliği ile olabilir. Takip edilebilir yol haritaları ortaya çıkartılabilir ve devamlı gözden geçirmeler ile iyileştirmeler yapılabilir.

Artık şu bir gerçek ki kalkınma, belli temalar ve metropoller ile sınırlı tutulamayacak bir konudur. Sahaya inilmesi ve yerelde canlanmanın sağlanması gerekir. Bu bakımdan daha fazla zaman da kaybetmemeliyiz. Bu tür toplantıların önemini konuşarak ve bir takım komisyonlara görevler vererek de oyalanmamalıyız. İzleme ve takip mekanizmalarını aktif kılmalıyız. Yerelde kalkınmaya yönelik canlılığı artırmak için yeni yollar da aramalıyız.

Bir gün Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı beni aradı. Daha önceleri düzenlediğimiz proje eğitimi konulu etkinliklerimizden birisine katıldığını da hatırlatarak ilçelerde ne tür çalışmalar yapılabileceği konusunda düşüncelerimi almak istediğini söyledi. Yukarıda sözünü ettiğim çalıştay türü etkinliklerin iyi bir başlangıç olacağını ve İspir’de yapılmış olan çalıştayı öğrendiğimde mutlu olduğumu anlattım. O etkinlikte de aktif rol almış olduğunu ve o zamanlar İspir’de görev yapmış olduğunu anlatınca daha da sevindim. Daveti üzerine “Paydaş Buluşmaları ve Vizyon Söyleşileri” programında bir seminer vermek üzere karar aldık.

Bir yüksekokul müdürü olarak Prof. Dr. Mutlu Kundakçı’nın bulunduğu yöreye duyarlılık içinde olması ve somut bir şeyler yapma gayreti taşıması oldukça takdire şayandır. Çok sevindim.

Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer ile ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri, diğer ilçelerdeki yüksekokul müdürleri ve akademisyenlerin de yer aldığı yaklaşık 45 civarında katılımcı, İnternet üzerinden çevrimiçi (Video seminer) olarak 16 Haziran 2021 günü yaptığım “İlçelerde Yapılabilecekler Üzerine Düşünceler: Başlangıç olarak Yöresel Kalkınma Çalıştayları” başlıklı sunumu ilgiyle izlediler ve düşüncelerini de paylaştılar. Elbette bu gayret korunursa o ilçede yol kat edilir. Elbette o ilçede canlılık olur. Elbette o yörede kalkınmanın zemini inşa edilebilir.

Toplumsal hizmetler, eğitime katkı, ekonomik gelişim, üniversite sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler başta olmak üzere, üniversitelerin bulundukları bölgelere yönelik olarak neler yapabileceğine dair düşüncelerini önce üniversite içerisinde akademisyenler birbirlerine aktarmalıdır. Buradan genel çerçevede de olsa bir eylem planı çıkartılmalıdır. Bunu yıllık bazda planlayıp o ilin ilçelerine uygulamalıdır. Buna çok ihtiyaç var.

“Yöresel Kalkınma Çalıştayı” başlığı altında Yozgat’ın bazı ilçelerinde daha önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tekrarlanmalıdır. Bu toplantılarda faydalı pratik teknik bilgiler de paylaşılmaktadır. Mutlaka bu toplantılar sürdürülmelidir. Ancak bunun için talep de olması lazım. Değil mi?”  Murat KARATEKİN
 

Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Olası bir erken seçimle karşı karşıya mıyız?
Olası bir erken seçimle karşı karşıya mıyız?
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:14
Öğle 12:42
İkindi 16:37
Akşam 20:01
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@