Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’dan özeleştiri: “Yeni sorunları tetikleyebilir”

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Yöresel Kalkınma Çalıştay’ı başlığında bir yazı kaleme aldı. Çalıştay fikrinin nasıl başladığını anlatan Mustafa Böyükata, İlçelerde hayırseverler tarafından yaptırılan okul binalarının atıl kaldığını dikkat çekti.

EĞİTİM 29.07.2021, 14:37 Murat Karatekin
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’dan özeleştiri: “Yeni sorunları tetikleyebilir”

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Yöresel Kalkınma Çalıştay’ı başlığında bir yazı kaleme aldı. Çalıştay fikrinin nasıl başladığını anlatan Mustafa Böyükata, İlçelerde hayırseverler tarafından yaptırılan okul binalarının atıl kaldığını dikkat çekti. Böyükata, “Ancak kısaca belirtmek isterim ki; üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarının sürekli gündemde olduğunu göz önüne aldığımızda, ilçelerde yüksek okul beklentisinden ötürü hayırseverlerce yaptırılan ve pasif durumdaki binaları değerlendirmeye yönelik problemlerin çözüme kavuşturulmaması, yeni altyapı sorunlarını tetikleyebilecek düzeydedir. Bu durum ilçelerde de yük haline gelmiş ve umutsuzluk kaynağı oluşturacak düzeydedir. Halen hiç kullanıma açılamamış yapılar var” dedi.

Böyükata’nın yazısı ise şu şekilde:

“Yaptığınız bir işin benzerinin daha sonra başka yerlerde de yapıldığını görmek sizleri de mutlu eder mi? Fark edildiğini düşünürsünüz mesela ya da yaptığınız işin isabetli olduğuna inancınız artar.

Her insanın bulunduğu yer her neresi olursa olsun, o yere dönük mutlaka yapabileceği bir şeyler olduğuna inanırım. Az ya da çok vardır yapılacak bir iş. Hele de bir akademisyen için bitmek tükenmek bilmeyen işler olduğunu düşünürüm.

Bu hal, duyarlılığımı da canlı tutan önemli bir faktördür. Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal hizmetler, eğitim, sağlık, tarım ve diğer pek çok alanda kalkınmaya ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her biri üzerine uzun uzun da konuşabiliyoruz. Fakat niçin küçük de olsa bir adım atmıyoruz? Bu çok daha önemli değil midir?

Ülkemizde her bir şehrin, nitelikli kalkınması için pek çok yönden yeni dokunuşlara ihtiyacı var. Nereden ve hangi düzeyden bir başlangıç yapılması gerektiği önemlidir. Yozgat’ta göreve başladığım 2001 yılından beri hep bu kaygıyı içinde canlı tutan birisi olarak, bu şehirde görev yapan her akademisyenin şehre ve topluma dönük yapabileceği ve bitmek tükenmek bilmeyen işler olduğunu gözlemledim. Bu durum diğer şehirler için de geçerlidir. Kalkınma ve topluma yönelik entelektüel bilgiyi yaygınlaştırma çalışmaları halen çok temel düzeydedir.

Farkındalık düzeyinde yapılacak etkinlikler ve bilinçlenmeye katkı verecek yönde yeni adımlar atmaya çalışmak mümkündür. Bölgesel kalkınma konularına dönük olarak etkinlik fikrini geliştirip ilçelerde akademisyen, bürokrat, yerel yönetim temsilcileri ve STK’lar ile halkın bir araya gelmesine zemin hazırlayan “Yöresel Kalkınma Çalıştayları” isimli buluşmaları 2014 yılında Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde başlattığımızda, bunun ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu ve ilerde de doldurmaya yarayacağını gözlemledim. Daha sonra farklı zamanlarda Sorgun, Yerköy, Sarıkaya, Yenifakılı ve Çekerek ilçelerinde de çalıştay başkan yardımcılığı görevini üstlenerek gerçekleştirilmesini sağladım.

Yerelde bir araya gelme, birlikte düşünme, yakınlaşma, kaynaşma ve ortak akıl yürütme bakımından sinerji doğuran toplantılar ilgiyle izlenmişti. Beklenti de doğmuştu. Halk ile o yörenin akademisyenleri ve eğitimli kesimi ile yönetim inisiyatifini üstlenmiş kişileri bir araya getirmiştik. Bu çok değerli bir buluşmaydı. Farklı başlıklar altında bu toplantıları da içine alan, ilçelere odaklı konuları daha sonra başka yazılarda da detaylıca ele almaya değer görüyorum.

Ancak kısaca belirtmek isterim ki; üniversitelerin altyapı ihtiyaçlarının sürekli gündemde olduğunu göz önüne aldığımızda, ilçelerde yüksek okul beklentisinden ötürü hayırseverlerce yaptırılan ve pasif durumdaki binaları değerlendirmeye yönelik problemlerin çözüme kavuşturulmaması, yeni altyapı sorunlarını tetikleyebilecek düzeydedir. Bu durum ilçelerde de yük haline gelmiş ve umutsuzluk kaynağı oluşturacak düzeydedir. Halen hiç kullanıma açılamamış yapılar var.

Farklı zamanlarda düzenlediğimiz “Yöresel Kalkınma Çalıştayı” toplantılarında ilçelere ilişkin konuları yerinde tartışma fırsatı doğmuştu. Bu toplantılarda üniversitenin önemine ve toplumsal hizmetler bakımından rolüne ilişkin konuşmalar da yaptım. Farklı zamanlarda, konferans, seminer ve eğitim etkinliği faaliyetlerim sebebiyle ilçelere gittiğimde de bu okullara ilişkin sorularla karşılaştım. Halk bu okulları devlet kurumu olarak görüyor. Atıl durumdaki okul binalarının akıbetinin netleştirilmesi, her şeyden önce devlet imajının olumlu yönde güçlendirilmesine de katkı sağlayacaktır. Daha önceleri de bu konuları gündeme getirdim. Elbette zorluklar vardır. Ancak ilgili tarafların bir araya gelerek açık, şeffaf, saydam ve soğukkanlı biçimde çözümler araması elzemdir.

Bu çalıştay formatında son toplantıyı 2017 yılında Çekerek’te yapmıştık. Daha sonraki yıllarda “Yöresel Kalkınma Çalıştayı” adıyla Erzurum’un İspir ilçesinde de 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde bir toplantının düzenlendiğini gördüğümde çok mutlu oldum. İlçe düzeyinde akademik bakış açısının, bürokrat, kamu görevlileri, STK’lar ve halk ile paylaşılması son derece önemlidir. Böylece üniversitelerin toplum ve sektörel saha ile temasına da zemin oluşturulmakta ve güç katılmaktadır. Toplantılarda o ilçenin potansiyelini belirleyip ele almak gerekir. Bu, doğru bir başlangıç olacaktır.

İspir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde böyle bir toplantıya yer verilmesini anlamlı buluyorum. Geliştirerek devam ettirebilirler. Yörenin tarım, hayvancılık, turizm imkanlarının geliştirilmesi, tarihi ve coğrafi güzelliklerinin değerlendirilmesi için neler yapılacağının doğru kişilerce ele alınması gerekir.

Ayrıca bu toplantılarda sorunlar tespit edilir ve çözümler aranır. Yörenin güçlü yönleri kadar zayıf yanları da belirlenir. Böyle bir başlangıcı sağlam zemine oturtup doğru gerekçelerle yola çıkmak gerekir. Bu toplantılar daha çok ama çok başlangıç düzeyinde çalışmaları içeriyor. Devamlılık olması lazım.

Toplantılarda halen çok genel başlıklar etrafında konuları ele alabiliyoruz. Oysaki daha spesifik başlıklara inmek ve detayları analiz etmek gerekir. Bu da benzer toplantıların sürekliliği ile olabilir. Takip edilebilir yol haritaları ortaya çıkartılabilir ve devamlı gözden geçirmeler ile iyileştirmeler yapılabilir.

Artık şu bir gerçek ki kalkınma, belli temalar ve metropoller ile sınırlı tutulamayacak bir konudur. Sahaya inilmesi ve yerelde canlanmanın sağlanması gerekir. Bu bakımdan daha fazla zaman da kaybetmemeliyiz. Bu tür toplantıların önemini konuşarak ve bir takım komisyonlara görevler vererek de oyalanmamalıyız. İzleme ve takip mekanizmalarını aktif kılmalıyız. Yerelde kalkınmaya yönelik canlılığı artırmak için yeni yollar da aramalıyız.

Bir gün Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı beni aradı. Daha önceleri düzenlediğimiz proje eğitimi konulu etkinliklerimizden birisine katıldığını da hatırlatarak ilçelerde ne tür çalışmalar yapılabileceği konusunda düşüncelerimi almak istediğini söyledi. Yukarıda sözünü ettiğim çalıştay türü etkinliklerin iyi bir başlangıç olacağını ve İspir’de yapılmış olan çalıştayı öğrendiğimde mutlu olduğumu anlattım. O etkinlikte de aktif rol almış olduğunu ve o zamanlar İspir’de görev yapmış olduğunu anlatınca daha da sevindim. Daveti üzerine “Paydaş Buluşmaları ve Vizyon Söyleşileri” programında bir seminer vermek üzere karar aldık.

Bir yüksekokul müdürü olarak Prof. Dr. Mutlu Kundakçı’nın bulunduğu yöreye duyarlılık içinde olması ve somut bir şeyler yapma gayreti taşıması oldukça takdire şayandır. Çok sevindim.

Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer ile ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri, diğer ilçelerdeki yüksekokul müdürleri ve akademisyenlerin de yer aldığı yaklaşık 45 civarında katılımcı, İnternet üzerinden çevrimiçi (Video seminer) olarak 16 Haziran 2021 günü yaptığım “İlçelerde Yapılabilecekler Üzerine Düşünceler: Başlangıç olarak Yöresel Kalkınma Çalıştayları” başlıklı sunumu ilgiyle izlediler ve düşüncelerini de paylaştılar. Elbette bu gayret korunursa o ilçede yol kat edilir. Elbette o ilçede canlılık olur. Elbette o yörede kalkınmanın zemini inşa edilebilir.

Toplumsal hizmetler, eğitime katkı, ekonomik gelişim, üniversite sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler başta olmak üzere, üniversitelerin bulundukları bölgelere yönelik olarak neler yapabileceğine dair düşüncelerini önce üniversite içerisinde akademisyenler birbirlerine aktarmalıdır. Buradan genel çerçevede de olsa bir eylem planı çıkartılmalıdır. Bunu yıllık bazda planlayıp o ilin ilçelerine uygulamalıdır. Buna çok ihtiyaç var.

“Yöresel Kalkınma Çalıştayı” başlığı altında Yozgat’ın bazı ilçelerinde daha önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tekrarlanmalıdır. Bu toplantılarda faydalı pratik teknik bilgiler de paylaşılmaktadır. Mutlaka bu toplantılar sürdürülmelidir. Ancak bunun için talep de olması lazım. Değil mi?”  Murat KARATEKİN
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Boğazlıyan Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Boğazlıyan Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Namaz Vakti 10 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 16 28
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@