19.05.2021, 07:29

Evrensel Yönüyle Atatürk

19 Mayıs ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’nı  heyecanla ve umutla kutlarken,  Atatürk’ü anlamak,anlatmak ve gençliğin sorumlulukları ile sorunlarını ele almak gerekir.

"Bir işi zamansız yapmak,o işi başarısızlığa uğratmak olur.Her şeyi  sırasında ve  zamanında yapmalıdır." diyerek   bilgi , bilinç ve   umutla   yola koyulan  " 19 Mayıs 1919'da   Samsun'a çıktığımda elimde hiç bir kuvvet yoktu; yalnız Türk Milleti'nin asaletinden doğan ve benim vücudumu dolduran yüksek ve manevi kuvvet vardı.İşte ben  bu milli kuvvete, bu Türk  Milleti'ne  güvenerek işe başladım." kaydını, tarihin sayfasına altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal, "YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM " PAROLASI"  ile  Kurtuluş savaşını sürdürürken,halkın  temsilcilerinden  kurduğu TBMM  ile birlikte, " En büyük eserim " dediği ve kültür temelleri üzerine kurduğu  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'ni  " En doğru ve gerçek yol, uygarlık yoludur" diyerek 29 Ekim 1923 'de ilan etmiştir.

"Dünya barışı içinde insanlığın gerçek saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcularının  çoğalması ve başarıya ulaşmasıyla olabilir." M.Kemal  Atatürk (25.X.1931- Balkan Konferansı)

"O'na nasıl hayran olmayayım ?... Dehanızın büyük eseri lâik bir Türkiye yaratmak olmuştur. Edouard Herriot (1933) Fransa eski başbakanı

"O, müslümanların da sesiydi."  Muhammed Ali Cinnah-Pakistan'ın kurucusu

"O'nun bakışı ile aydınlandık." İkbal-Pakistan milli şairi

Sömürgecilik ve emperyalizme karşı Mustafa Kemal'in askeri ve siyasi liderliğinde  sürdürülen  " TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI" sonucunda kurulan  TÜRKİYE CUMHURİYETİ , halkımızın  ve ülkemizin çağdaşlaşması yolunda  çok yönlü   devrimlerle  taçlandırılmış ve gençliğe emanet etmiştir. Ulusun egemenliğine dayalı Cumhuriyet Çınarı, " Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle" sonsuza dek  korunacak ve geliştirilecektir.

Mustafa Kemal Atatürk,emperyalizmin  ve cehaletin  tüm dünya insanlığı için en büyük tehlike olduğuna dikkatleri çekmiş ve bu alanda,Ulusumuz'un ve dünya uluslarının yönetiminde görev alanların ufkunu açan evrensel bir başöğretmenlik görevi yapmıştır.

Atatürkçülük, Türk Ulusu'nun aklın ve bilimin  ışığında ileri bir toplum  olarak en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini ve onu geçmesini, dünya ulusları içerisinde bağımsız,onurlu, özgür, demokratik, laik  bir toplum olarak  yerini almasını  amaçlar.

"Atatürk'ten Düşünceler" kitabının yazarı  Danıel Dumoulın, "  İnsanlık tarihi boyunca hiçbir deha, hiçbir sezar,halka, reformları ve daha da önemli olan şeyleri O'nun gibi anlatamamıştır.  Hepsini ele almıştır.Türk Ulusu'nun tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlamıştır." demekte.

Atatürk'ün doğumunu 100. yılına  anlamlı  bir  kararla katılan UNESCO, Atatürk'ün evrensel  düşünce ve uygulamalarına vurgu yaparak, O'nu dünyaya örnek göstermiştir:

"Atatürk, uluslar arası anlayış ve barış yolunda çaba harcayan üstün bir kişidir. Olağan üstü bir devrimcidir. Sömürgecilik ve emperyalizme  karşı savaşan  ilk önderidir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsüdür. İnsanlık arasında hiçbir din,dil,ırk ve cinsiyet gözetmeyen, bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına  inanan eşsiz bir devlet adamıdır."

Küba'da, Santiago'da, Amsterdam'da,Aşkabat'ta , Yenizelenda'da, Venezuela'da, İsrail'de, Yenidelhi'de , Roma'da, Kazakistan 'da ,Azerbaycan'da   anıtları, parkları, caddeleri,okulları ,düşünceleri,uygulamaları ve devrimleri ile ATATÜRK, bütün dünya  insanlığının  gönlünde  yer  tutmuştur.

Hitler'in 2.Dünya Savaşı'na neden olacağını, SSCB'nin  dağılacağını ve " Tarihi bir, kültürü bir kardeşler olan Türk  Dünyası'nın  bağımsızlığa kavuşacağını"  çok önceden gören Atatürk, geçmişi  çok iyi  bilen,  gelişmeleri  değerlendiren ve geleceği gören   önder ve örnek bir lider  olarak tarihteki  saygın ve seçkin yerini almıştır.

Yabancı devlet adamlarının   değişik zamanlarda verdikleri mesajlar ile ANITKABİR defterine yazdıkları  görüş ve düşünceler,  ATATÜRK'ün  insanlığın  belleğinde derin izler bırakan, hayranlık duyulan, aranan, imrenilen , örnek alınan, saygı duyulan evrensel bir devlet adamı olduğuna vurgular  yapan tarihi belgelerdir.

"Bütün ünlüler arasında ATATÜRK, en büyüğüne nail oldu." Fransa Cumhurbaşkanı C.De Gaulle (25.10.1968)

"Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu" eseri yazan İng. Yazar L.Kinross, "Bir çok dünya lideri Atatürk'ü kendilerine bir simge ve örnek olarak almışlardır." demektedir.

ABD'de değerli bilgilere sahip  bulunan "Kongre Kitaplığı", Atatürk'e ait araştırmalara yer veren  sadece  batı dillerinde 5.000 'nin üzerinde eser bulunmakta.

Türkiye'de Ankara Milli Kütüphane  Atatürk Belgeliği'nde;

2872 kitap,155 süreli yayın, 1371 kitap dışı doküman, 227 adet dosyada Atatürk'e ait  fotoğraf olmak üzere toplam : 4398 belge bulunmakta. Ayrıca İş Bankası'nın Atatürk'e armağan ettiği  malzeme ile Atatürk'ün TBMM'de  tuttuğu kendi el yazma notu da bulunmaktadır.

"Eğitimimizin temel taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir" diyerek harf devrimi yapan ve  okuma -yazma  seferberliği ile bütün ülkeyi okul haline getiren, yokluklar içinde ve savaş halindeki ülkeyi , ilme ve fenne dayanan bir eğitim sistemi ile  çağdaş uygulamaları hayata geçiren BAŞKOMUTAN, ÖNCÜ , ÖNDER LİDER VE BAŞÖĞRETMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK bütün dünyanın "BAŞÖĞRETMENİ" olarak benimsenmiştir.

Medeni kanun, kadınlara seçme ve  seçilme hakkı tanınması, Türk tarih ve Türk dil Kurumları'nın kurulması, Kıyafet devrimi,ulusal bankaların kurulması , tarım alanında uygulamalar, ulusal sanayi, her  alanda eğitim kurumları  açılması  ile  toplumun değişim ve dönüşümüne büyük katkılar  sağlamıştır.

Savaş yıllarında birkaç  kez  Ankara'yı ziyaret eden Fransız gazeteci  Gaulis,   Paris'ten  ayrılırken bir dostuna şunları yazıyor: " Yakında Ankara'ya dönüş armağanı olarak bir bavul kitap  götürüyorum.Şimdi orada en çok aranan şey kitaptır."

Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş Savaşı yıllarında %90 'ı okuma yazma bilmeyen bir toplumdan   okuyan- yazan -üreten -paylaşan çağdaş  yepyeni bir ulus yaratarak dünyaya örnek olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun kuruluşundan yıllarca önce ,  evrensel düşünceleri  ve uygulamaları  ile bu uluslararası kuruluşların amaç ve felsefesine ilham kaynağı olmuştur.

Çanakkale Savaşı'na  istila için uzak diyarlardan asker gönderen analara " Göz yaşlarınızı  dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat  uyuyacaklardır. Onlar  bu  toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." diye  seslenen  büyük asker ve eşsiz devlet adamı  M.Kemal ATATÜRK'ün mesajı insanlık tarihinde bir ilktir.

Son yıllarda Çanakkale'ye  evlatlarının mezarlarını ziyarete gelenlerin , Atatürk için söyledikleri övgü,  sevgi  ve  hayranlık  dolu sözler , insanlığın barış ve hoşgörü dağarcığında seçkin ve saygın yerini almaktadır.

Bir Avustralya'lı (ANZAK) ana şunları söylemiş :  " Bizim evlatlarımızı, bir büyük baba gibi bağrına basan büyük komutan Mustafa Kemal'i hiçbir zaman unutmuyoruz. Çanakkale'de yatan evlatlarımız huzur içindedirler.Bizler  de huzur içindeyiz."

Üyesi olmak için sırada beklediğimiz Avrupa Birliği temsilcilerinin  , " Atatürk'ün görüş ve düşünceleri bizim için rehber olmaktadır"  sözleri, Atatürk'ün dünya ulusları arasında  saygınlığını gösteren açık ifadelerdir. O'nun  çağdaş uygarlığı geçme  arzusu ile  örtüşmektedir.

Çağdaşlaşma ile örtüşen ve  örüntülenen  güzel sanatların, toplumsal yaşamda hayata geçirilmesi  için kimsenin  yapamadığını yapan, tam bağımsızlık yolunda  düşünce ve eylem  önderi ve sömürgecilere karşı ilk  devrimi yapmış asker olarak kabul edilen  Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya örnek lider olarak kabul edilmiş ve   24 Mart 1923 tarihli TIME DERGİSİ'ne  ilk kez  kapak olmuştur.

ABD'de kurulu,  ilk gerçek Amerikan yazarı olarak tanınan  , dili ve edebiyatı en üst düzeyde  sanatsal  olarak  barışçıl amaçlarla seçkin, saygın ve etkili bir şekilde  hoşgörü yolunda  insanlığın hizmetinde  kullananları üyesi kabul eden Mark Twen Edebiyatçılar Cemiyeti , ilk Türk olarak  M.Kemal Atatürk'ü  üye  seçmiştir. Daha sonra Sait Faik ve Yaşar Kemal'e fahri üyelik  verilmiştir.

Atatürk'ün   " muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için, "  zaman ölçüsü , geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna   göre  düşünülmelidir"  diyerek, dünya ulusları  ve  ulusumuz için izlediği tutum ve uygulamaları ,  tüm dünyada  barış, güven , özgürlük ,adalet, huzur ve  hoşgörü   alanlarında  evrensel  bir  lider  olarak  ilham kaynağı olmuştur. İngiliz Devlet Adamı Lordd Kinross:. "O, yarını görürdü" demiştir.

!9 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayaramımız kutlu olsun

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Haziran 2021
İmsak 03:10
Güneş 05:05
Öğle 12:46
İkindi 16:44
Akşam 20:18
Yatsı 22:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@