19.05.2021, 07:29

Evrensel Yönüyle Atatürk

19 Mayıs ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’nı  heyecanla ve umutla kutlarken,  Atatürk’ü anlamak,anlatmak ve gençliğin sorumlulukları ile sorunlarını ele almak gerekir.

"Bir işi zamansız yapmak,o işi başarısızlığa uğratmak olur.Her şeyi  sırasında ve  zamanında yapmalıdır." diyerek   bilgi , bilinç ve   umutla   yola koyulan  " 19 Mayıs 1919'da   Samsun'a çıktığımda elimde hiç bir kuvvet yoktu; yalnız Türk Milleti'nin asaletinden doğan ve benim vücudumu dolduran yüksek ve manevi kuvvet vardı.İşte ben  bu milli kuvvete, bu Türk  Milleti'ne  güvenerek işe başladım." kaydını, tarihin sayfasına altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal, "YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM " PAROLASI"  ile  Kurtuluş savaşını sürdürürken,halkın  temsilcilerinden  kurduğu TBMM  ile birlikte, " En büyük eserim " dediği ve kültür temelleri üzerine kurduğu  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'ni  " En doğru ve gerçek yol, uygarlık yoludur" diyerek 29 Ekim 1923 'de ilan etmiştir.

"Dünya barışı içinde insanlığın gerçek saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcularının  çoğalması ve başarıya ulaşmasıyla olabilir." M.Kemal  Atatürk (25.X.1931- Balkan Konferansı)

"O'na nasıl hayran olmayayım ?... Dehanızın büyük eseri lâik bir Türkiye yaratmak olmuştur. Edouard Herriot (1933) Fransa eski başbakanı

"O, müslümanların da sesiydi."  Muhammed Ali Cinnah-Pakistan'ın kurucusu

"O'nun bakışı ile aydınlandık." İkbal-Pakistan milli şairi

Sömürgecilik ve emperyalizme karşı Mustafa Kemal'in askeri ve siyasi liderliğinde  sürdürülen  " TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI" sonucunda kurulan  TÜRKİYE CUMHURİYETİ , halkımızın  ve ülkemizin çağdaşlaşması yolunda  çok yönlü   devrimlerle  taçlandırılmış ve gençliğe emanet etmiştir. Ulusun egemenliğine dayalı Cumhuriyet Çınarı, " Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle" sonsuza dek  korunacak ve geliştirilecektir.

Mustafa Kemal Atatürk,emperyalizmin  ve cehaletin  tüm dünya insanlığı için en büyük tehlike olduğuna dikkatleri çekmiş ve bu alanda,Ulusumuz'un ve dünya uluslarının yönetiminde görev alanların ufkunu açan evrensel bir başöğretmenlik görevi yapmıştır.

Atatürkçülük, Türk Ulusu'nun aklın ve bilimin  ışığında ileri bir toplum  olarak en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini ve onu geçmesini, dünya ulusları içerisinde bağımsız,onurlu, özgür, demokratik, laik  bir toplum olarak  yerini almasını  amaçlar.

"Atatürk'ten Düşünceler" kitabının yazarı  Danıel Dumoulın, "  İnsanlık tarihi boyunca hiçbir deha, hiçbir sezar,halka, reformları ve daha da önemli olan şeyleri O'nun gibi anlatamamıştır.  Hepsini ele almıştır.Türk Ulusu'nun tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlamıştır." demekte.

Atatürk'ün doğumunu 100. yılına  anlamlı  bir  kararla katılan UNESCO, Atatürk'ün evrensel  düşünce ve uygulamalarına vurgu yaparak, O'nu dünyaya örnek göstermiştir:

"Atatürk, uluslar arası anlayış ve barış yolunda çaba harcayan üstün bir kişidir. Olağan üstü bir devrimcidir. Sömürgecilik ve emperyalizme  karşı savaşan  ilk önderidir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsüdür. İnsanlık arasında hiçbir din,dil,ırk ve cinsiyet gözetmeyen, bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına  inanan eşsiz bir devlet adamıdır."

Küba'da, Santiago'da, Amsterdam'da,Aşkabat'ta , Yenizelenda'da, Venezuela'da, İsrail'de, Yenidelhi'de , Roma'da, Kazakistan 'da ,Azerbaycan'da   anıtları, parkları, caddeleri,okulları ,düşünceleri,uygulamaları ve devrimleri ile ATATÜRK, bütün dünya  insanlığının  gönlünde  yer  tutmuştur.

Hitler'in 2.Dünya Savaşı'na neden olacağını, SSCB'nin  dağılacağını ve " Tarihi bir, kültürü bir kardeşler olan Türk  Dünyası'nın  bağımsızlığa kavuşacağını"  çok önceden gören Atatürk, geçmişi  çok iyi  bilen,  gelişmeleri  değerlendiren ve geleceği gören   önder ve örnek bir lider  olarak tarihteki  saygın ve seçkin yerini almıştır.

Yabancı devlet adamlarının   değişik zamanlarda verdikleri mesajlar ile ANITKABİR defterine yazdıkları  görüş ve düşünceler,  ATATÜRK'ün  insanlığın  belleğinde derin izler bırakan, hayranlık duyulan, aranan, imrenilen , örnek alınan, saygı duyulan evrensel bir devlet adamı olduğuna vurgular  yapan tarihi belgelerdir.

"Bütün ünlüler arasında ATATÜRK, en büyüğüne nail oldu." Fransa Cumhurbaşkanı C.De Gaulle (25.10.1968)

"Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu" eseri yazan İng. Yazar L.Kinross, "Bir çok dünya lideri Atatürk'ü kendilerine bir simge ve örnek olarak almışlardır." demektedir.

ABD'de değerli bilgilere sahip  bulunan "Kongre Kitaplığı", Atatürk'e ait araştırmalara yer veren  sadece  batı dillerinde 5.000 'nin üzerinde eser bulunmakta.

Türkiye'de Ankara Milli Kütüphane  Atatürk Belgeliği'nde;

2872 kitap,155 süreli yayın, 1371 kitap dışı doküman, 227 adet dosyada Atatürk'e ait  fotoğraf olmak üzere toplam : 4398 belge bulunmakta. Ayrıca İş Bankası'nın Atatürk'e armağan ettiği  malzeme ile Atatürk'ün TBMM'de  tuttuğu kendi el yazma notu da bulunmaktadır.

"Eğitimimizin temel taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir" diyerek harf devrimi yapan ve  okuma -yazma  seferberliği ile bütün ülkeyi okul haline getiren, yokluklar içinde ve savaş halindeki ülkeyi , ilme ve fenne dayanan bir eğitim sistemi ile  çağdaş uygulamaları hayata geçiren BAŞKOMUTAN, ÖNCÜ , ÖNDER LİDER VE BAŞÖĞRETMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK bütün dünyanın "BAŞÖĞRETMENİ" olarak benimsenmiştir.

Medeni kanun, kadınlara seçme ve  seçilme hakkı tanınması, Türk tarih ve Türk dil Kurumları'nın kurulması, Kıyafet devrimi,ulusal bankaların kurulması , tarım alanında uygulamalar, ulusal sanayi, her  alanda eğitim kurumları  açılması  ile  toplumun değişim ve dönüşümüne büyük katkılar  sağlamıştır.

Savaş yıllarında birkaç  kez  Ankara'yı ziyaret eden Fransız gazeteci  Gaulis,   Paris'ten  ayrılırken bir dostuna şunları yazıyor: " Yakında Ankara'ya dönüş armağanı olarak bir bavul kitap  götürüyorum.Şimdi orada en çok aranan şey kitaptır."

Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş Savaşı yıllarında %90 'ı okuma yazma bilmeyen bir toplumdan   okuyan- yazan -üreten -paylaşan çağdaş  yepyeni bir ulus yaratarak dünyaya örnek olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun kuruluşundan yıllarca önce ,  evrensel düşünceleri  ve uygulamaları  ile bu uluslararası kuruluşların amaç ve felsefesine ilham kaynağı olmuştur.

Çanakkale Savaşı'na  istila için uzak diyarlardan asker gönderen analara " Göz yaşlarınızı  dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat  uyuyacaklardır. Onlar  bu  toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." diye  seslenen  büyük asker ve eşsiz devlet adamı  M.Kemal ATATÜRK'ün mesajı insanlık tarihinde bir ilktir.

Son yıllarda Çanakkale'ye  evlatlarının mezarlarını ziyarete gelenlerin , Atatürk için söyledikleri övgü,  sevgi  ve  hayranlık  dolu sözler , insanlığın barış ve hoşgörü dağarcığında seçkin ve saygın yerini almaktadır.

Bir Avustralya'lı (ANZAK) ana şunları söylemiş :  " Bizim evlatlarımızı, bir büyük baba gibi bağrına basan büyük komutan Mustafa Kemal'i hiçbir zaman unutmuyoruz. Çanakkale'de yatan evlatlarımız huzur içindedirler.Bizler  de huzur içindeyiz."

Üyesi olmak için sırada beklediğimiz Avrupa Birliği temsilcilerinin  , " Atatürk'ün görüş ve düşünceleri bizim için rehber olmaktadır"  sözleri, Atatürk'ün dünya ulusları arasında  saygınlığını gösteren açık ifadelerdir. O'nun  çağdaş uygarlığı geçme  arzusu ile  örtüşmektedir.

Çağdaşlaşma ile örtüşen ve  örüntülenen  güzel sanatların, toplumsal yaşamda hayata geçirilmesi  için kimsenin  yapamadığını yapan, tam bağımsızlık yolunda  düşünce ve eylem  önderi ve sömürgecilere karşı ilk  devrimi yapmış asker olarak kabul edilen  Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya örnek lider olarak kabul edilmiş ve   24 Mart 1923 tarihli TIME DERGİSİ'ne  ilk kez  kapak olmuştur.

ABD'de kurulu,  ilk gerçek Amerikan yazarı olarak tanınan  , dili ve edebiyatı en üst düzeyde  sanatsal  olarak  barışçıl amaçlarla seçkin, saygın ve etkili bir şekilde  hoşgörü yolunda  insanlığın hizmetinde  kullananları üyesi kabul eden Mark Twen Edebiyatçılar Cemiyeti , ilk Türk olarak  M.Kemal Atatürk'ü  üye  seçmiştir. Daha sonra Sait Faik ve Yaşar Kemal'e fahri üyelik  verilmiştir.

Atatürk'ün   " muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için, "  zaman ölçüsü , geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna   göre  düşünülmelidir"  diyerek, dünya ulusları  ve  ulusumuz için izlediği tutum ve uygulamaları ,  tüm dünyada  barış, güven , özgürlük ,adalet, huzur ve  hoşgörü   alanlarında  evrensel  bir  lider  olarak  ilham kaynağı olmuştur. İngiliz Devlet Adamı Lordd Kinross:. "O, yarını görürdü" demiştir.

!9 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayaramımız kutlu olsun

Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Olası bir erken seçimle karşı karşıya mıyız?
Olası bir erken seçimle karşı karşıya mıyız?
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:14
Öğle 12:42
İkindi 16:37
Akşam 20:01
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@