21.09.2022, 08:03

Gaziler Günü 19 Eylül

  "Gaziler, yaşayan anıtlardır." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

  "...Savaş zaruri ve hayati olmalıdır...Milleti savaşa götürünce, vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceği diye  savaşa  girebiliriz.   lâkin ,millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça; savaş, bir cinayettir." Mustafa Kemal Atatürk

1915 'de milletimiz, hayatı tehlikeye düştüğü için  kaçınılmaz olarak yapılan Çanakkale Savaşı, milletimizin kaderini ve tarihin gidişini değiştirmiştir .

Ülkemize bağımsızlık getiren ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan  Çanakkale Savaşı yıl dönümlerinde, bütün dünya ülke temsilcilerinin katılımıyla " Barışı  Getiren  Savaş " olarak  anılması çok anlamlı olacak ve bütün dünyayı ortak bir tema üzerinde gönül ve işbirliğine götürecektir.

 Bir açık hava müzesi durumunda olan , savaşın geçtiği  kutsal tarihi mekânları " BARIŞ GETİREN SAVAŞ MÜZESİ"  olarak  düzenlemek  çok yerinde ve etkili bir ulusal hizmet olarak değerlendirilecektir.

"... Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyom düşmana karşı ..."  dizeleri ile başlayan.ülkemiz ve dünya tarihine altın sayfa olarak geçen, gurur kaynağımız,emperyalizmi mezara gömen  efsane  Çanakkale Destanı , 2015 yılında 100. yaşını tamamladı.Nice yüzyıllar unutulmayacak. Hafızalarda, gönüllerde, ruhumuzda, ve benliğimizde hep yaşayacaktır.

İngilizler  ve  Fransızlar  çıkar birliği yaparak Osmanlı başkenti İstanbul'u ele geçirmek niyetinde idiler. Çanakkale Boğazından gemilerini rahatlıkla  Karadenize geçirmek istiyorlardı.Bütün güçleri ile  boğaz girişini ateş altında tutarak 18 Mart 1915'te su üstü ve su altı muharebe gemileriyle taarruza geçtiler. Boğaz girişinde  bir kısım gemileri batırıldı   ve bir kısmı da kullanılamaz gale getirildi. Çok sayıda ölü verdiler ve 18 Mart boğaz  muharebesi Türklerin kesin zaferi ile sonuçlandı.

Deniz yoluyla boğazı  aşamayacağını  anlayan emperyalistler, kendi yanlarına aldıkları  paralı yabancı   askeri güçlerle birlikte  Gelibolu Yarımadası'na çıkarak ,karadan boğazı savunan tabyaları susturmak istediler. Bu harekât için  askerlerini ve donanma  sayılarını  artırarak en üst seviyeye çıkardılar. Topraklarımızda  sarsılmaz bir iman ve iradeyle karşılaştılar.

Anadolu yakasında  Seddülbahir , Arıburnu  ve  Kumkale bölgelerine çıkarma yaptılar. Aylarca süren kara muharebelerinde sonuç alamadılar. Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in   askeri birlikleri ile  yaptığı olağüstü savunma karşısında  arkalarında binlerce ölü bırakarak  bölgeyi terk ettiler.

Türklerin zaferi ile sonuçlanan  Çanakkale Muharebeleri'ne yaklaşık 500.000 kişi ile katılan Türk  askerlerinden  sonuçta;  57.000 şehit, 21.000 hastalıktan ölüm,10.000 kayıp, 100.000 yaralı,64.000'i hasta olmak üzere 252.000 zayiat  verilmiştir.

Gaziler için madalya:"işbu madalya sihibine(gaziye) devlet memurlerı,askerler ve bütün zabıta vesaire tarfından özel hörmet ve saygıda bulunulacaktır."İMK-20 Kasım 1920-Mad:10

Türkiye Muharip  Gaziler Derneği  yıllardır yaptığı anlamlı çalışmaları,kalıcı uygulamaları,  belgelere dayalı yayınları ve 19 Eylül Gaziler Günü  etkinlikleri ile  gazilerimizin manevi hatıralarını yaşatmakta ve bu konuda yazılmış eserler ve çekilmiş belgeseller de ulusal bilince katkılar sağlamaktadır.

İngiliz , Fransızlar ve onların  maşaları,  500.000 kişi ile  katıldıkları  muharebeyi 252.000 kişi  zayiat vererek , yarımadayı  arkalarına bakmadan  terkettiler.

Çanakkale'yi geçilmez yapan ve 18 Mart 1915 'de zafere ulaşan , komutan Mustafa Kemal başta  olmak üzere, 215  kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak,topun namlusuna süren  efsane kahraman Seyit Onbaşı'yı, yüzbaşı Sırrı  Beyi, Akbaş Şehitlerini, 57. Piyade Alayı şehitlerini , kınalı Hasanları,dedelerimizi ve  yüzlerce  liseli, üniversiteli şehitlerimizi unutmadan rahmetle, gazilerimizi minnetle ve saygı ile anıyoruz. "Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" diyerek sonsuza dek anacağız.

kınalı Hasanların,Seyit onbaşıların,isimsiz yüzbaşıların, liseli ve üniversiteli  öğrencilerimizin vatan için  ateş ve barutla yoğrulan Gelibolu Yarımadası topraklarında,Anafartalarda, Çanakkale sularında  can verdikleri , Türkiye'nin kaderini belirleyen  "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdıkları gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmış oluyordu.Mustafa Kemal, Ulusumuz gönlünde   milli kurtarıcı kahraman olarak  bayraklaşıyor ve Kurtuluş Savaşımızın  Baş Komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin  kurucu önderi güneş gibi doğuyordu.

19 Kasım 1918 tarihli " Minber Gazetesi" şunları yazmıştı :

"itiraf edelim ki  vatanın  emsalini yetiştirmekte cömertlik göstermediği birkaç müstesna zekâdan biri, hatta birincisi... Mustafa Kemal Paşa'dır... Anafartalar' ın yegâne  müdafii ve İstanbul'un kurtarıcısı  münhasıran  kendisi olmasına rağmen bu hakikati pek çok zaman ifşa etmedi..."

 Dünyaya barış ve ülkemize  bağımsızlık kazandıran bu zafer günü, şimdi barış ve dostluk günü olarak değerlendirilmelidir.

Milli Şairimiz M.A.Ersoy'un ," Bastığın yerleri ' toprak'  diyerek  geçme tanı :  Düşün altında binlerce kefensiz yatanı " diye anlattığı, şair N.H. Onan'ın " İstiklâl uğrunda namus yolunda /Can veren Mehmet'in tyattığı  yerdir" dediği  Gelibolu Yarımadası,   vatan ve özgürlük uğrunda  canlarını veren binlerce şehitin yattığı  tarihi bir  anıt  olarak şimdi  dünya barışına adanmıştır.Geçmişte haksız yere savaşa tutuşan insanların  torunları Çanakkale'de buluşarak barış ve dostluk  mesajlarını  dünyaya duyurmaktalar.

Daha o yıllarda ünü bütün dünyaya yayılan , milli kahraman Mustafa Kemal  için , Pakistan özgürlük şairi  Mazrul İslam ,1919 yılında yazdığı  "Kemal Paşa" isimli uzun bir şiirinde  şöyle demekte: "...Kudretli Kemal'lere muhtacız biz de,/Şahlanan bayrak oldun içimizde..."

Efsane topraklar üzerinde kurulmuş Çanakkale'yi 1915 yılında  geçilmez yapan , askeri  birliklerin önünde bir cesaret kahramanı olarak düşman siperlerine atılan, 19'uncu Tümen  ve Bölge  komutanı  Kurmay Yarbay Mustafa Kemal , Kurtuluş savaşımızın özünü ve önemini  tarihe altın harflerle yazılan  sözleriyle , 20 Eylül 1921'de , silah arkadaşlarına (erlere) teşekkürlerini, tarihi mesajında ifade etmiştir:

NEFERLERE

"Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel,sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış idim. Dünyanın hiç bir ordusunda, yüreği seninkinden daha temiz; daha sağlam bir askere rasgelinmemiştir.Her zaferin mayası sendedir; her zaferin en büyük payı senindir.Kanaatinle, imanınla,itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pâk kalbinle düşmanı nişhayet alteden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime pek aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri,neferleri olan bir millete,yad elleri altında köle olmak mümkün değildir.Bu defa TBMM 'nin, hakkımda,yeni bir rütbe ve Gazi ünvanıyla teccelli eden iltifat ve teveccühü,doğrudan doğruya size racidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu en şerefli ve en ulu bir gaza ile  mümtaz olan gene ordudur. Sizin kahramanlığınızla,sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar  bahasına kazanılan büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirine  delâlet eden bu ünvan ve rütbei , ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük sermayei iftiharı  olarak  taşıyacağım. Cenabıhak, giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde, şerefli silah arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliğin,kahramanlığın hakkı olan kat'î  halâsı nasip etsin."Başkumandan Mustafa Kemal- 20 eylül  1921

 Mustafa  Kemal  Atatürk ,1934 yılında,  Çanakkale Savaşları ile ilgili olarak, dünyaya yayınladığı  hoşgörü mesajında, eşsiz bir  komutan ve devlet adamı , dünya barışını isteyen  evrensel yürekli büyük bir baba olar şöyle demekte :

"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken İngiliz,Fransız,Avustralyalı,Yeni Zelendalı,Hintli kahramanlar ! Burada bir dost vatanın toprağındasınız.Huzur ve sükûn içerisinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.

Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Göz yaşlarınızı  dindiriniz.Evlâtlarınız, bizim bağrımızdadır.Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır."1934 Kemal Atatürk

Son yıllarda  Çanakkale'ye gelerek  evlatlarının mezarlarını  ayinler yaparak ziyaret eden bir anzak anası  : " Bizim evlatlarımızı, bir büyük baba gibi bağrına basan büyük komutan Mustafa Kemal'i hiç bir zaman unutmuyoruz.Çanakkale'de yatan evlatlarımız huzur içindedirler.Bizler de huzur içindeyiz" diyor.

Şair e.Albay Canfer Balçık, ünlü "Çanakkale'nin Ruhu "şiirinde, tarihi dizelere aktarıyor:

"...Seddülbahir,Conkbayırı,Arıburnu,Kirte'de/Cesaret ve feragat yüreklerde zirvede..."

Çanakkale'yi geçilmez  kılarak, ülkemize özgürlük ve dünyaya barış getiren, anlatmakta sözcüklerin ve kalemlerin yetersiz kaldığı ,tarihe altın harflerle yazılan,eşsiz kahramanlık destanı  Çanakkale Savaşları'nın  yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygı ve minetle selamlıyoruz. Unutmayalım ki, bügünleri onların sayesinde yaşıyoruz. 19 Eylül "Gaziler Günü"de tüm gazilerimiz ve yakınları ile birlikte halkımız, gönül birliği içinde Anıtkabir'de  Gazi  Mustafa Kemal'in  manevi huzurlarında ve  kentlerimizdeki anıtlarında buluşmaktalar.Vatanın bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü uğruna milli mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ,aramızdan ayrılan gazilerimizi ve canlarını vatan uğrunda  veren aziz şahitlerimizi rahmetle,minnet ve şükran duygularımızla anıyor ve  vatan için unutulmaz kahramanlıklar gösteren "YAŞAYAN ANITLAR " olan gazilerimizi “GAZİLER GÜNÜNDE “VE HER ZAMAN  saygı ve minnetle selamlıyoruz.

Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Aydıncık Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Aydıncık Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Namaz Vakti 01 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 7 15
4. Kayserispor 8 15
5. Beşiktaş 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Konyaspor 7 14
8. Trabzonspor 8 13
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. Ankaragücü 7 5
16. İstanbulspor 6 5
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Sakaryaspor 7 12
3. Pendikspor 7 12
4. Bodrumspor 6 11
5. Keçiörengücü 6 11
6. Boluspor 5 10
7. Bandırmaspor 5 10
8. Samsunspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 7 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 7 17
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 6 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Bournemouth 8 9
13. Leeds United 6 8
14. Aston Villa 7 7
15. Southampton 8 7
16. Crystal Palace 7 6
17. West Ham United 8 7
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Villarreal 7 12
6. Osasuna 6 12
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Getafe 7 8
12. Girona 6 7
13. Rayo Vallecano 6 7
14. Celta Vigo 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Espanyol 6 4
17. Real Valladolid 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@