OVAKENT BELEDİYESİ GES 1 PROJESİNİN %20,1‘ E TEKABÜL EDEN BELEDİYE GELİR   DAĞILIMININ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

OVAKENT BELEDİYESİ GES 1 PROJESİNİN %20,1‘ E TEKABÜL EDEN BELEDİYE GELİR        DAĞILIMININ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR.1. İdarenin:  a) Adı: Ovakent Bel...

OVAKENT BELEDİYESİ GES 1 PROJESİNİN %20,1‘ E TEKABÜL EDEN BELEDİYE GELİR        DAĞILIMININ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR.

1. İdarenin:
  a) Adı: Ovakent Belediye Başkanlığı
  b) Adresi: Ovakent Kasabası Namıkkemal Mahallesi Namıkkemal Caddesi No:51 Boğazlıyan/ YOZGAT No:03546757003 Faks Numarası: 03546757068
2. İhalenin Konusu, Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Ovakent Kasabası Namıkkemal Mahallesi Ada:162 Parsel:44 de bulunan 990 KWH Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali’nin gelir paylaşımından aldığımız %20,1 hissemiz 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesine göre, açık teklif usulü ihalesi gerçekleştirilecektir.
GES Yapım işinin proje bedeline ait Muhammen bedel: 1.900.000,00 TL’dir. %3 Geçici teminatı 57.000,00 TL dir.
3. İhale 30/04/2024 Salı günü saat 14:00’da Ovakent Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni tarafından  yapılacaktır.
4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler:
a) Kanuni ikametgâh belgesi.( her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)
b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı .( her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)
c)Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  
d- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 e- Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 f- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin     (d)ve (e) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
  g) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;
 1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
 2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 3- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 h) Geçici Teminat belgesi
 i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi  (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
j) Teklif mektubu
k) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
 l) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
m) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname
n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyannamesi,
o) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (k) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Ovakent Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.
 5. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, sigorta, nakliye, sözleşme ve ihale dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir.
6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 8. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 9. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
                                                                                                            
                                                                                                        Tuncay ERDOĞAN
                                                                                                           Belediye Başkanı


 

#ilangovtr

Basın No ILN02020109

20 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.