Hacı Bayram Veli Üniversitesi yüksek maaşla 6 Sözleşmeli personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi toplam 6 sözleşmeli personel alacağına ilişkin ilanı resmi gazetede yayınlandı. 6 Bilişim personelinin maaşı yüksek olacak.

İŞ İLANLARI 17.11.2022, 11:00 17.11.2022, 11:10 muhammed
Hacı Bayram Veli Üniversitesi yüksek maaşla 6 Sözleşmeli personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI


Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi" ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan (2021- 2022) Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile ingilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı kadar aday belirlenerek giriş sınavına alınacaktır.
Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1) GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Hazine ve Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.
Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016
2) ÖZEL ŞARTLAR
Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar
1. Genel Şartlar başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.
2. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 6 (altı) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
3. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
5. Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6. Shell scripting ve Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Bulut sistemlere sunucu kurulumu, yük paylaştırılması ve işletimi deneyimine sahip olmak,
11. VMware Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. VeeamBackup yedekleme, yedeklerden dönüş ve Felaket Kurtarma Merkezi planlaması ve işletimi konusunda bilgi sahibi olmak,
13. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. Linux Sunucu kurulum ve konfigurasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
17. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübe sahip olmak,
18. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitör konusunda tecrübe sahibi olmak,
19. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Tercihen;
1. Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
3. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak
4. ISO 27001 standartı kurulum ve işletimi çalışmalarında yer almış olmak
17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar
1. Genel Şartlar başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.
2. Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
3. Proje yönetimi ve ekip yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,
4. Birden fazla projenin geliştirilmesi, test edilmesi ve devreye alınması çalışmalarında bir ekip yönetmiş olmak,
5. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,
6. .NET Core veya PHP üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
7. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile veya PHP ile uygulama geliştirmiş olmak,
8. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
11. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
12. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
14. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
15. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
16. Veri tabanı prosedürleri konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction vb. konulara hâkim) olmak,
17. Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,
18. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,
19. Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
Tercihen;
1. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.
2. Açık kaynaklı veritabanları kullanımı deneyimine sahip olmak
Ağ Yönetim Uzmanı: 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar
1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.
2. Ağ ve Sistem Yönetimi alanında minimum 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
3. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016
4. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web Gateway, E-mail Gateway) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
10. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
11. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
12. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
13. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
15. Shell scripting ve Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
16. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
18. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
19. e-Posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
20. DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
21. Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
22. Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
23. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
24. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.
Tercihen;
1. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,
2. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak
17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95
Yazılım Geliştirme Uzmanı: 3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar
1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve belgelemek,
3. En az 1 yazılım projesinin tamamlamış, uygulamaya almış ve son kullanıcılara teknik destek sağlamış olmak,
4. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,
5. .NET Core veya PHP üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
6. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile veya PHP ile uygulama geliştirmiş olmak,
7. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı oluşturma ve yönetme ile veri tabanı prosedürleri konusunda deneyimli olmak,
10. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,
11. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,
13. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
15. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
1. Mobil uygulama geliştirme (Android veya IOS) konusunda tecrube sahibi olmak,
2. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85. Cadde No: 8 06570 Çankaya/ANKARA
Başvuru Tarihleri: 17.11.2022 - 01.12.2022 (mesai bitimi) Adayların başvurularını yukarıda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1- Varsa KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.)
Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016
2- Diploma Örneği
3- Varsa ingilizce dilinde YDS puanını gösterir belge veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.
4- Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/ personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
5- En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan ders içeriğini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir).
6- Genel şartlar başlığının (ç) maddesi ile özel şartlarda istenen tecrübeyi gösterir belge. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin yanı sıra kamu personeli için onaylı hizmet belgesi, özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge.)
7- Başvurulan pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.
8- Adli Sicil Kaydı ( e-Devlet çıktısı).
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru kabul edilmeyecektir.
4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması durumunda, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru sonuçlarına göre sınava girmeye hak kazanan adaylara ait listeler sınav tarihinden en az bir hafta önce Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (https://hacibayram.edu.tr/personel) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacak olup sınav soruları başvurulan pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Sözlü sınav 19.12.2022 - 20.12.2022 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacaktır.
17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97
6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA
Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alması şarttır.
Sözlü sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır.
Başarılı olan adaylara ait listeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (https://hacibayram.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacaktır. Adaylar adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.
Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır.
Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
7) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
8) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)
Telefon : 0 312 546 01 00
E-Posta : bilgiislem@hbv.edu.tr
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon : 0 (312) 546 03 09 - 17 - 06 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Boğazlıyan Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Boğazlıyan Belediyesi’nin çalışmalarından memnun musunuz?
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@